HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli

background image

Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli

Bieži iesprūst papīrs, kas neatbilst HP specifikācijām. Lai uzzinātu visu HP LaserJet izstrādājumu papīra
specifikācijas, skatiet HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Šo rokasgrāmatu atradīsiet
interneta vietnē

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

Iekārtā iestrēdzis papīrs.

1

Iemesls

Risinājums

Papīrs neatbilst specifikācijām.

Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst HP specifikācijām.
Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

Kāda no sastāvdaļām ir nepareizi uzstādīta.

Pārbaudiet, vai visas komponentes ir uzstādītas pareizi.

Jūs lietojat papīru, kas jau reiz ir izmantots citā iekārtā vai
kopētājā.

Neizmantojiet papīru, kas jau reiz ir apdrukāts vai kopēts.

Padeve ir nepareizi ievietota.

Izņemiet lieko papīru no padeves. Pārliecinieties, vai kaudzīte
padevē atrodas zemāk par maksimālās kaudzītes atzīmi.
Skatiet

Ievietošana padevēs 79. lpp.

Papīrs ir šķībs.

Padeves vadotnes nav pareizi noregulētas. Regulējiet tās tā,
lai vadotnes labi satur paku vietā, bet nesaliec to.

Papīra lapas ir salocījušās vai salipušas.

Izņemiet papīru, pārlapojiet to, pagrieziet par 180 grādiem vai
apgrieziet otrādi. Atkal ievietojiet papīru padevē.

PIEZĪME

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt statisko

elektrību, kas, savukārt, var izraisīt papīra lapu salipšanu.

Papīrs ir izņemts, pirms tas nonācis papīra padevē.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu. Pagaidiet, kamēr lapa pilnībā
nonāk papīra padevē, un tad to izņemiet.

Divpusējas drukāšanas laikā lapa tika izņemta pirms otra puse
apdrukāšanas.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu un vēlreiz izdrukājiet
dokumentu. Pagaidiet, kamēr lapa pilnībā nonāk papīra
padevē un tad to izņemiet.

Tiek izmantots sliktas kvalitātes papīrs.

Nomainiet papīru.

Iekšējie rullīši nevar paņemt apdrukājamo materiālu no
padeves.

Izņemiet kaudzītes augšējo lapu. Ja papīrs ir pārāk smags,
iespējams, ka iekārta to nevar izcelt no padeves.

Papīram ir nelīdzenas vai robainas malas.

Nomainiet papīru.

Papīrs ir perforēts vai gofrēts.

Perforētas vai gofrētas papīra lapas nav viegli atdalīt. Drukājiet
pa vienai lapai, izmantojot 1. padevi.

Iekārtas piegādes vienībām beidziet kalpošanas laiks.

Pārbaudiet iekārtas vadības paneli, vai tajā nav ziņojumi, kas
brīdina par izejvielu statusu, vai arī izdrukājiet izejvielu
stāvokļa lapu, lai pārbaudītu izejvielu atlikušo lietošanas laiku.
Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

Papīrs tika nepareizi uzglabāts.

Nomainiet papīru padevēs. Papīrs jāglabā oriģinālajā
iepakojumā kontrolētā vidē.

1

Ja iekārtā joprojām iesprūst papīrs, sazinieties ar HP klientu atbalstu vai vietējo pilnvaroto HP pakalpojumu sniedzēju.

160 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW