HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīra apstrādes problēmas

background image

Papīra apstrādes problēmas

Izmantojet tikai papīru, kas atbilst HP LaserJet Printer Family Print Media Guide noteiktajām prasībām.
Vienmēr vadības panelī konfigurējiet papīra veidu, lai tas atbilstu padevē ievietotajam papīram.