HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Iekārta neveic divpusīgo drukāšanu, vai arī dara to nepareizi

background image

Iekārta neveic divpusīgo drukāšanu, vai arī dara to nepareizi

Iekārta nedupleksē (drukājot divpusīgus darbus) vai dupleksē nepareizi

Iemesls

Risinājums

Jūs mēģināt dupleksēt neatbalstītu papīru.

Pārbaudiet, vai papīrs ir atbalstīts dupleksa drukāšanai.

Printera draiveris nav iestatīts dupleksa drukāšanai.

Iestatiet printera draiveri, lai iespējotu dupleksa drukāšanu.

178 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Iekārta nedupleksē (drukājot divpusīgus darbus) vai dupleksē nepareizi

Iemesls

Risinājums

Pirmā lapa tiek izdrukāta uz iepriekš apdrukāta papīra vai
veidlapas aizmugures.

Ievietojiet iepriekš apdrukātu papīru un veidlapas 1. padevē ar
vēstules rekvizītiem vai apdrukāto pusi uz leju un augšējo
lapas malu pa priekšu. Pēc tam 2., 3. un 4. padevē ievietojiet
papīru ar apdrukāto pusi uz augšu un augšējo lapas malu pret
iekārtas priekšpusi.

Iekārtas modelis neatbalsta automātisku divpusīgu
drukāšanu.

Modeļi HP LaserJet P3011, HP LaserJet P3015 un
HP LaserJet P3015n neatbalsta automātisku divpusīgo
drukāšanu.

Iekārtas konfigurācija nav iestatīta dupleksēšanai.

Windows vidē, palaidiet automātisko konfigurācijas funkciju:

1.

noklikšķiniet uz Start (Sākt) pogas, norādiet Settings
(Iestatījumi) un klikšķiniet uz Printers (Printeri) (atbilstoši
Windows 2000) vai Printers and Faxes (Printeri un faksi)
(atbilstoši Windows XP).

2.

Ar labo pogu klikšķiniet uz HP iekārtas ikonas un tad
klikšķiniet Properties (Rekvizīti) vai Printing
Preferences
(Drukāšanas rekvizīti).

3.

Klikšķiniet cilni Device Settings (Ierīces iestatījumi).

4.

Zem Installable Options (Instalējamās Opcijas)
klikšķiniet Update Now (Tagad Atjaunināt) no Automatic
Configuration
(Automātiskās Konfigurācijas) saraksta.

Divpusīgā drukāšana ir izslēgta.

1.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet
uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu to, un tad
nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

DRUKĀŠANA

c.

DIVPUSĒJS

2.

Atlasiet opciju IESLĒGTS (Ieslēgt).

LVWW

Papīra apstrādes problēmas 179