HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Iekārta pievada dažādas lapas

background image

Iekārta pievada dažādas lapas

Iekārta pievada dažādas lapas

Iemesls

Risinājums

Padeve ir pārpildīta. Atveriet padevi un pārbaudiet, vai papīra
kaudze atrodas zem maksimālās augstuma atzīmes.

Izņemiet lieko papīru no padeves.

Drukas papīrs līp kopā.

Izņemiet papīru, pārlapojiet to, pagrieziet par 180 grādiem vai
apgrieziet otrādi, un tad ievietojiet atkal padevē.

PIEZĪME

Nepūtiet uz papīru. Ja pūtīsiet, tas var radīt statisko

elektrību, kas, savukārt, var izraisīt papīra lapu salipšanu.

Papīrs neatbilst šīs iekārtas specifikācijām.

Lietojiet tikai tādu papīru, kas atbilst šīs iekārtas HP papīra
specifikācijām.

Padeves nav pareizi noregulētas.

Pārliecinieties, ka papīra vadotnes atbilst izmantotā papīra
izmēram.