HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīrs netiek pievadīts 2., 3. vai 4. padevei

background image

Papīrs netiek pievadīts 2., 3. vai 4. padevei

Papīrs netiek pievadīts 2. padevei vai 3. padevei.

Iemesls

Risinājums

Nav ievietots pareizā izmēra papīrs.

Ievietojiet pareizā izmēra papīru.

Padeve ir tukša.

Ievietojiet papīru padevē.

Iekārtas vadības panelī nav atlasīts pareizais papīra veids
padevei.

No iekārtas vadības paneļa atlasiet pareizo papīra veidu
padevei.

Papīrs no iepriekšējās iestrēgšanas nav ticis pilnībā izņemts.

Atveriet iekārtu un izņemiet visu papīru no papīra ceļa.
Apskatiet tuvāk, vai papīrs nav iestrēdzis termofiksatora daļā.

176 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Papīrs netiek pievadīts 2. padevei vai 3. padevei.

Iemesls

Risinājums

Neviena no papildu padevēm netiek parādīta pieejama kā
padeves opcija.

Papildus padeves parādās kā pieejamas tikai tad, ja ir
instalētas. Pārbaudiet, vai visas papildu padeves ir pareizi
instalētas. Pārbaudiet, vai printera draiveri ir konfigurēti, lai
atpazītu papildu padeves.

Papildu padeve ir nepareizi instalēta.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārliecinātos, ka papildu
padeve ir instalēta. Ja nē, pārbaudiet, vai padeve ir pareizi
piestiprināta iekārtai.

Papīra padevei konfigurētais papīra izmērs nav atbilstošs.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, vai arī izmantojiet vadības
paneli, lai noteiktu papīra izmēru, kuram konfigurēta padeve.

Padeves vadotnes nav atbilstošas papīram.

Pārbaudiet, vai vadotnes skar papīru.