HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

background image

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to, un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

ATIESTATĪJUMI

c.

ATJAUNOT RŪPNĪCAS IESTATĪJUMUS

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet

Izvēlne Resets (Atgriešana) 36. lpp.

.

142 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW