HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tīkla problēmu risināšana

background image

Tīkla problēmu risināšana

Pārbaudiet šādas lietas, lai pārliecinātos, ka iekārta komunicē ar tīklu. Vispirms izdrukājiet konfigurācijas
lapu. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

.

Problēma

Risinājums

Slikts fiziskais kanāls

Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota pie pareiza tīkla porta, izmantojot pareiza
garuma kabeli.

Pārbaudiet, vai kabeļa savienojumi ir droši.

Pārbaudiet tīkla porta savienojumu iekārtas aizmugurē, kā arī pārbaudiet, vai deg
dzintarkrāsas darbības indikators un zaļais saites stāvokļa indikators.

Ja problēma nepazūd, izmēģiniet citu centrmezgla kabeli vai portu.

Dators nespēj sazināties ar iekārtu.

Izmantojiet komandu uzvedni, lai ehotestētu iekārtu no datora. Piemēram:

ehotestēt 192.168.45.39

Pārbaudiet, vai ehotests uzrāda pilnus aprites laikus, kas norāda, ka tas darbojas.

Ja ehotesta komanda neizdevās, pārliecinieties, vai tīkla centrmezgli ir ieslēgti, un
tad pārliecinieties, vai tīkla iestatījumi, iekārta un dators ir konfigurēts vienam tīklam.

Nepareiza saite un divpusīgās drukas
iestatījumi

Hewlett-Packard iesaka atstāt šo iestatījumu automātiskajā režīmā (noklusējuma
iestatījums). Skatiet

Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi 69. lpp.

.

Nepareiza iekārtas IP adrese datorā

Lietojiet pareizu IP adresi.

Ja IP adrese ir pareiza, dzēsiet iekārtu un pievienojiet to vēlreiz.

Jaunās programmas ir radījušas
savietojamības problēmas.

Pārbaudiet, vai visas programmas ir instalētas pareizi un vai tās lieto pareizu printera
draiveri.

Dators vai darbstacija ir iestatīti
nepareizi.

Pārbaudiet tīkla draiverus, printera draiverus un tīkla virzienmaiņu.

Pārbaudiet, vai operētājsistēma ir konfigurēta pareizi.

Protokols ir atspējots, vai arī citi tīkla
iestatījumi ir nepareizi.

Lai pārbaudītu protokola statusu, izdrukājiet konfigurācijas lapu. Ja nepieciešams,
iespējojiet to.

Ja nepieciešams no jauna konfigurēt tīkla iestatījumus, izmantojiet vadības paneli.

188 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB,

problēmu risināšana

Problēma

Cēlonis

Risinājums

Izvēlne USB STORAGE (USB
ATMIŅA)
(USB ATMIŅA) neatveras, kad
tiek ievietota USB papildierīce.

Iekārta neatbalsta šādu USB atmiņas
papildierīci vai failu sistēmu.

Saglabājiet failus parastā USB atmiņas
papildierīcē, kas lieto failu iedales
tabulas (FAT) failu sistēmas. Iekārta
atbalsta FAT12, FAT16 un FAT32 USB
atmiņas papildierīces.

Iespējams, administrators ir atspējojis
šai iekārtai drukāšanu no USB.

Drukājiet darbu no datora, kas ir
savienots ar iekārtu.

Iekārtai ir pievienotas pārāk daudz USB
atmiņas papildierīces.

Noņemiet USB atmiņas papildierīces,
kamēr šis ziņojums izdziest, pēc tam
noņemiet un vēlreiz ievietojiet USB
atmiņas papildierīci, no kuras vēlaties
drukāt.

Iekārta atbalsta līdz četrām USB atmiņas
papildierīcēm.

Nākamā izvēlne ir jau atvērta.

Aizveriet atvērto izvēlni un ievietojiet
vēlreiz USB atmiņas papildierīci.

Ir pagājusi vairāk kā 1 minūte, kopš
ievietojāt USB atmiņas papildierīci.

Izvēlne paliek atvērta 1 minūti. Atkārtoti
pievienojiet USB atmiņas papildierīci.

USB atmiņas papildierīcei ir vairāki
nodalījumi. (Daži USB atmiņas
papildierīču ražotāji instalē
programmatūru iekārtās, kuras veido
nodalījumus, kas līdzīgi CD.)

Pārformatējiet USB atmiņas papildierīci,
lai noņemtu nodalījumus, vai arī
izmantojiet citu USB atmiņas papildierīci.

USB atmiņas papildierīcei nepieciešama
pārāk liela jauda.

1.

Noņemiet USB atmiņas papildierīci.

2.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

3.

Izmantojiet USB papildierīci, kas
patērē mazāku jaudu, vai arī satur
pati savu barošanas bloku.

USB atmiņas papildierīce darbojas
nepareizi.

1.

Noņemiet USB atmiņas papildierīci.

2.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

3.

Mēģiniet drukāt no citas USB
atmiņas papildierīces.

LVWW