HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vadības paneļa ziņojumi

background image

Vadības paneļa ziņojumi

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

10.XX.YY IZEJMATERIĀLU ATMIŇAS
KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Vienā vai vairākos iekārtas materiālos
radusies kļūda.

10.00.0G = atmiņa ir bojāta

10.10.0G = atmiņas nav

1.

Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu, lai
dzēstu ziņojumu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

11.<XX> INTERNAL CLOCK ERROR
(11.<XX> IEKŠĒJĀ PULKSTEŅA KĻŪDA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Radusies reāllaika pulksteņa kļūda.

Drukāšanu var turpināt, taču uzvedne
parādīsies katru reizi, kad ieslēgsiet iekārtu.
Lai atrisinātu šo problēmu, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION> (13.JJ.NT
IESTRĒDZIS PAPĪRS <ATRAŠANĀS
VIETA>)

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION> (13.JJ.NT
IESTRĒDZIS PAPĪRS <ATRAŠANĀS
VIETA>)

Norādītajā vietā iestrēdzis papīrs.

Izvelciet iestrēgušo papīru.

Ja pēc tam, kad viss iestrēgušais papīrs
izvilkts, ziņojums saglabājas, iespējams, ka
sensors ir iesprūdis vai sabojāts. Sazinieties
ar oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 143

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (13.JJ.NT IESTRĒDZIS PAPĪRS.
ATVERIET PAPĪRA PADEVES)

mainās ar

Open all trays (Atveriet visas padeves)

Padevē ir iestrēdzis papīrs.

1.

Atveriet katru no padevēm un
pārbaudiet, vai tajās nav iestrēdzis
papīrs.

2.

Atveriet augšējo vāku.

3.

Izņemiet drukas kasetni un visu papīru.

4.

Ievietojiet drukas kasetni un aizveriet
augšējo vāku.

5.

Aizveriet visas padeves.

21 PAGE TOO COMPLEX (21 LAPA
PĀRĀK SAREŽĢĪTA)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

21 PAGE TOO COMPLEX (21 LAPA
PĀRĀK SAREŽĢĪTA)

Lai turpinātu, nospiediet Labi

Drukas uzdevumā ietvertie dati ir pārāk
sarežģīti.

1.

Lai drukātu pārsūtītos datus (daži dati,
iespējams, būs zuduši), nospiediet pogu

Labi

.

2.

Ja šis ziņojums parādās bieži,
vienkāršojiet drukas darbu vai uzstādiet
papildu atmiņu.

22 EIO X BUFERA PĀRPILDE

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz EIO karti norādītajā slotā [X] nosūtīts
pārāk daudz datu . Iespējams, izmantots
neatbilstošs saziņas protokols.

Piezīme: EIO 0 ir rezervēta HP Jetdirect
iegultajam drukas serverim.

1.

Nospiediet

Labi

pogu, lai notīrītu

ziņojumu. (Darbs netiks izdrukāts.)

2.

Pārbaudiet saimniekdatora
konfigurāciju. Ja ziņojums saglabājas,
sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

22 IEGULTĀ I/O BUFERA PĀRPILDE

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz iekārtas iekšējo HP Jetdirect nosūtīts
pārāk daudz datu.

Nospiediet pogu

Labi

, lai turpinātu

drukāšanu. Daži dati var tikt zaudēti.

22 USB I/O BUFERA PĀRPILDE

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz USB portu nosūtīts pārāk daudz datu.

Nospiediet

Labi

pogu, lai notīrītu kļūdas

ziņojumu. (Darbs netiks izdrukāts.)

40 EIO X SLIKTA PĀRRAIDE

Lai turpinātu, nospiediet OK

Pārtraukts savienojums starp iekārtu un EIO
karti norādītajā slotā [X].

Piezīme: EIO 0 ir rezervēta HP Jetdirect
iegultajam drukas serverim.

Nospiediet

Labi

pogu, lai notīrītu kļūdas

ziņojumu un turpinātu drukāšanu.

40 IEGULTĀ I/O SLIKTA PĀRRAIDE

Lai turpinātu, nospiediet OK

Pārtraukts savienojums starp iekārtu un
HP Jetdirect drukas serveri.

Nospiediet

Labi

pogu, lai notīrītu kļūdas

ziņojumu un turpinātu drukāšanu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

144 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

41.3 NEPROGNOZĒTS IZMĒRS PADEVĒ
<X>

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

IEVIETOT PADEVĒ <X> APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

Lai lietotu citu padevi, nospiediet OK

Padeve ir konfigurēta citāda izmēra papīram,
nekā tam, kas vajadzīgs drukas uzdevumam.

1.

Vēlreiz ievietojiet padevē pareizā
izmēra papīru.

2.

Nodrošiniet, lai lietojumprogrammā,
printera draiverī un vadības panelī
norādītais papīra izmērs būtu vienāds.

3.

Nospiediet pogu

Labi

un ritiniet līdz

opcijai PADEVE <X> IZMĒRS =
<Izmērs>
(PADEVE <X> IZMĒRS =
<Izmērs>). Pārkonfigurējiet izmēru
padevē tā, lai tas atbilstu drukas
uzdevuma izmēram.

4.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet
un atkal ieslēdziet iekārtu.

5.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY 1 (41.3
NEPROGNOZĒTS IZMĒRS PADEVĒ <X>)

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

1. padeve ir konfigurēta citāda izmēra
papīram nekā tam, kas vajadzīgs drukas
uzdevumam.

Vēlreiz ievietojiet padevē pareizā izmēra
papīru.

Ja citā padevē ir ievietots pareizais izmērs,
iekārta liks nospiest pogu

Labi

, lai lietotu citu

padevi.

41.X ERROR (41.X KĻŪDA)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

41.X ERROR (41.X KĻŪDA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Nospiediet

Labi

pogu. Ja ir iespējota

iestrēgušās papīra lapas labošana,
lappuse, kas satur kļūdu, tiek
automātiski izdrukāta atkārtoti.

2.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

3.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

49.XXXX KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Radusies kritiska programmaparatūras
kļūda.

Šo kļūdu, iespējams, izraisījuši vairāki ārēji
faktori, kuri nav tieši saistīti ar iekārtas
aparatūru vai programmaparatūru:

datora operētājsistēma

tīkla savienojums

printera draiveris

programmatūras programma

dokumenta fails

Lai palīdzētu noteikt problēmas cēloni,
identificējiet visas darbības, kuras veicāt
pirms kļūdas rašanās.

1.

Izslēdziet iekārtu uz 20 minūtēm un pēc
tam ieslēdziet.

2.

Ja varat noteikt, ka problēmas cēlonis ir
ārēji faktori, mēģiniet atrisināt šo
problēmu, salabojot ārējo komponentu.

3.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

50.X TERMOFIKSATORA KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Radusies kausētāja kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 145

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

51.XY KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

51.XY KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

52.XY KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

52.XY KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

53.X0.01 ERROR (53.X0.01 KĻŪDA)

UNSUPPORTED DIMM (NEATBALSTĪTS
DIMM)

Iekārta neatbalsta DIMM.

Nomainiet DIMM pret tādu, ko atbalsta
iekārta.

Atbalstīto DIMM sarakstu skatiet

Detaļu

numuri 199. lpp.

Norādījumus par DIMM nomaiņu skatiet

Atmiņas instalēšana 123. lpp.

55.XX.YY DC KONTROLLERA KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

55.XX.YY DC KONTROLLERA KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

56.X KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

56.X KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Nepareiza padeves vai izdrukas
pieprasījuma dēļ radusies īslaicīga
drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

57.XX KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

57.XX KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Vienā no iekārtas ventilatoriem radusies
īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

146 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

58.XX KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

58.XX KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Iekārtas kļūda radusies vietā, kur atklāta
atmiņas taga CPU (centrālā procesora) kļūda
vai arī radusies gaisa sensora vai strāvas
padeves problēma.

Lai atrisinātu strāvas padeves problēmas:

1.

atbrīvojiet iekārtu no visiem UPS
piederumiem, papildu strāvas padeves
ierīcēm vai pagarinātājiem; savienojiet
iekārtu ar sienas rozeti un pārbaudiet,
vai izdodas atrisināt radušos problēmu;

2.

Ja iekārta jau ir savienota ar sienas
rozeti, izmēģiniet citu ēkā esošu strāvas
avotu, kurš ir neatkarīgs no pašreiz
izmantotā.

Pārliecinieties, vai līnijas spriegums un
pašreizējais avots atbilst iekārtas
tehniskajām prasībām saistībā ar elektrību.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar oficiālo
HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

59.XY KĻŪDA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

59.XY KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

68.X ATMIŅAS KĻŪDAS IESTATĪJUMI IR
MAINĪTI

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

68.X ATMIŅAS KĻŪDAS IESTATĪJUMI IR
MAINĪTI

Lai turpinātu, nospiediet OK

Iekārtas permanentajā atmiņā radusies
kļūda, un viens vai vairāki iestatījumi
atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.

Nospiediet pogu

Labi

, lai atsāktu drukāšanu.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet
iekārtas iestatījumus, lai noteiktu, kuras
vērtības ir mainījušās.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu. Ja ziņojums
saglabājas, sazinieties ar oficiālo HP
apkalpošanas centru vai atbalsta sniedzēju.

68.X NEIZDODAS PERMANENTĀS
ATMIŅAS IERAKSTĪŠANA

Lai turpinātu, nospiediet OK

Atmiņas ierīcei neizdodas ierakstīt.
Drukāšanu var turpināt, taču var parādīties
atsevišķas neparedzētas darbības, jo kļūda
radusies permanentajā atmiņā.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu. Ja ziņojums
saglabājas, sazinieties ar oficiālo HP
apkalpošanas centru vai atbalsta sniedzēju.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 147

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

68.X PERMANENTĀ ATMIŅA IR PILNA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

68.X PERMANENTĀ ATMIŅA IR PILNA

Lai turpinātu, nospiediet OK

Permanentā atmiņa ir pilna. Daži iestatījumi,
iespējams, atiestatīti un rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.

1.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet
un atkal ieslēdziet iekārtu.

2.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu un
pārbaudiet iekārtas iestatījumus, lai
noteiktu, kuras vērtības ir mainījušās.

3.

Lai iztīrītu permanento atmiņu,
izslēdziet iekārtu, pēc tam iekārtas
ieslēgšanas laikā nospiediet un turiet
nospiestu

Izvēlne

(Izvēlnes) pogu

.

4.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

79.XXXX KĻŪDA

Lai turpinātu, izslēdziet un tad ieslēdziet

Iekārta konstatējusi kritisku aparatūras kļūdu.

1.

Nospiediet apturēšanas pogu

, lai

izdzēstu drukas darbu no iekārtas
atmiņas. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Mēģiniet drukāt darbu no citas
programmas. Ja darbu var izdrukāt,
atgriezieties pirmajā programmā un
mēģiniet izdrukāt citu failu. Ja ziņojums
parādās tikai atsevišķai programmai vai
drukas uzdevumam, sazinieties ar
programmatūras pārdevēju, lai saņemtu
palīdzību.

Ja ziņojums saglabājas dažādām
programmām un drukas darbiem, pamēģiniet
veikt šīs darbības.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atvienojiet visus iekārtas kabeļus, kuri
savieno to ar tīklu vai datoru.

3.

Izņemiet no iekārtas visus atmiņas
DIMM vai trešās puses DIMM. Pēc tam
instalējiet atmiņas DIMM no jauna.

4.

Izņemiet no iekārtas EIO ierīci.

5.

Ieslēdziet iekārtu.

Ja kļūda vairs nepastāv, veiciet šādas
darbības.

1.

Pa vienai ievietojiet DIMM un EIO
ierīces, noteikti izslēdziet iekārtu un pēc
tam to ieslēdziet, ievietojot katru ierīci.

2.

Nomainiet DIMM vai EIO ierīci, kurai
konstatējat, ka tā izraisa kļūdu.

3.

No jauna pievienojiet visus kabeļus, kas
savieno iekārtu ar tīklu vai datoru.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

148 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

8X.YYYY EIO KĻŪDA

EIO piederuma kartei [X] slotā radusies
kritiska kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Izslēdziet iekārtu, pārvietojiet EIO
piederumu [X] slotā un pēc tam
ieslēdziet iekārtu.

3.

Izslēdziet iekārtu, izņemiet EIO
piederumu no [X] slota, ievietojiet to citā
EIO slotā un pēc tam ieslēdziet iekārtu.

4.

Nomainiet EIO piederumu [X] slotā.

8X.YYYY IEGULTĀ JETDIRECT KĻŪDA

Iegultajam HP Jetdirect drukas serverim
radusies kritiska kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

ACCEPT BAD SIGNATURE?
(APSTIPRINĀT NEPAREIZU PARAKSTU?)

Yes press OK (Jā, nospiediet uz OK)

mainās ar

ACCEPT BAD SIGNATURE?
(APSTIPRINĀT NEPAREIZU PARAKSTU?)

No press (Nespiediet)

.

Iekārta veic attālinātu mikroprogrammatūras
jauninājumu, pirmajā reizē ievadītais kods
nesakrīt ar parakstu, un izvēlnei
SIGNATURE CHECK (PARAKSTA
PĀRBAUDE)
ir iestatīta opcija PROMPT IF
BAD (RĀDĪT UZVEDNI, JA NEPAREIZS?)
.

Lejupielādējiet iekārtai pareizu
mikroprogrammatūras jauninājuma failu, un
pēc tam instalējiet jauninājumu no jauna.

Action not currently available for tray x (X
padevei šī darbība pašlaik nav pieejama)

Tray size cannot be ANY SIZE/ANY
CUSTOM (Padeves izmērs nevar būt
JEBKURŠ IZMĒRS/JEBKURŠ
PIELĀGOTAIS IZMĒRS)

Divpusējā drukāšana nav pieejama, ja
padeves izmērs iestatīts uz JEBKĀDS
IZMĒRS
vai JEBKĀDS PIELĀGOTS.

Mainiet padeves iestatījumus.

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu

.

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai
iezīmētu RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU
izvēlni, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai
iezīmētu noteiktu padevi, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

4.

Mainiet atlasītās padeves izmēru un
veida iestatījumus.

ATCELŠANA...

Iekārta atceļ darbu. Ziņojums ir redzams,
kamēr iekārta iztīra papīra ceļu un visus
atlikušos ienākošos datus.

Darbība netiek pieprasīta.

Atjaunošana...

Tiek atjaunoti noteikti iestatījumi.

Darbība netiek pieprasīta.

Bad signature (Nepareizs paraksts)

Upgrade cancelled (Jaunināšana atcelta)

Mikroprogrammatūras jaunināšanas kods
nesakrīt ar iekārtas parakstu.

Lejupielādējiet iekārtai pareizu
mikroprogrammatūras jauninājuma failu, un
pēc tam instalējiet jauninājumu no jauna.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 149

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

BLACK CARTRIDGE VERY LOW
(MELNĀS KASETNES LĪMENIS IR ĻOTI
ZEMS)

Iekārta norāda, kad izejmateriālu līmenis ir
ļoti zems. Faktiskais printera kasetnes
kalpošanas laiks var atšķirties. Apsveriet
nepieciešamību iegādāties jaunu kasetni, lai
to uzstādītu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs
pieņemama. Šoreiz drukas kasetne nav
jānomaina, ja vien drukas kvalitāte vairs nav
pieņemama. Ja HP izejmateriāli ir sasnieguši
zema līmeņa slieksni, HP Premium
Protection Warranty (HP augstākas klases
aizsardzības garantija) šim izejmateriālam
vairs nav spēkā.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni. Skatiet

Drukas

kasetņu nomaiņa 119. lpp.

CANNOT DUPLEX (NEVAR VEIKT
DIVPUSĪGO DRUKĀŠANU)

CLOSE REAR DOOR (AIZVERIET
AIZMUGURES VĀKU)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Lai veiktu divpusējo drukāšanu, aizmugures
vākam jābūt aizvērtam.

Aizveriet aizmugures vāku.

Checking paper path (Notiek papīra ceļa
pārbaude)

Iekārta pārbauda iespējami iestrēgušu
papīru vai papīru, kas nav izvilkts no iekārtas.

Darbība netiek pieprasīta.

Checking printer (Notiek printera
pārbaude)

Iekārta pārbauda iespējami iestrēgušu
papīru vai papīru, kas nav izvilkts no iekārtas.

Darbība netiek pieprasīta.

CLEANING PAGE ERROR (TĪRĪŠANAS
LAPAS KĻŪDA)

Open rear door (Atveriet aizmugures
vāku)

Notiek tīrīšanas lapas apstrāde ar aizvērtu
aizmugures vāku.

Atveriet aizmugures izdruku uztvērēju, lai
sāktu izveidot vai apstrādāt tīrīšanas lapu.

Clearing event log (Notiek notikumu
žurnāla dzēšana)

Iekārta dzēš notikumu žurnālu.

Darbība netiek pieprasīta.

Clearing paper path (Notiek papīra ceļa
tīrīšana)

Iekārtā iestrēdzis papīrs vai, to ieslēdzot,
papīrs atradies nepareizā vietā. Iekārta
automātiski cenšas izgrūst lapas.

Pagaidiet, līdz iekārta pabeidz mēģinājumu
izvilkt lapas. Ja tas neizdodas, vadības
paneļa displejā parādīsies ziņojums par
iestrēgušu papīru.

CODE CRC ERROR (TĪRĪŠANAS LAPAS
KĻŪDA)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(NOSŪTĪT RFU JAUNINĀJUMU UZ USB
IERĪCES PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

DATE/TIME = YYYY/MMM/DD HH:MM
(DATUMS/LAIKS = GGGG/MMMM/DD
SS:MM)

Lai mainītu, nospiediet OK

Lai pārlēktu, nospiediet

Pašreizējais datums un laiks.

Iestatiet datumu un laiku vai nospiediet
apturēšanas pogu

, lai izlaistu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

150 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

DISKA TĪRĪŠANA <X>% PABEIGTA

Neizslēgt

mainās ar

DISKA TĪRĪŠANA <X>% PABEIGTA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Notiek cietā diska tīrīšana.

Darbība netiek pieprasīta.

DISKA TĪRĪŠANA <X>% PAVEIKTA

Neizslēgt

mainās ar

DISKA TĪRĪŠANA <X>% PAVEIKTA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Glabāšanas ierīce tiek atkopta vai tīrīta.
Neizslēdziet. Iekārtas funkcijas nav
pieejamas. Pēc pabeigšanas iekārta
automātiski izslēdzas un pēc tam ieslēdzas.

Darbība netiek pieprasīta.

DUPLEX OPERATION FAILED
(DIVPUSĪGĀ DRUKĀŠANA NEIZDEVĀS)

Lai turpinātu, nospiediet OK

mainās ar

DUPLEX OPERATION FAILED
(DIVPUSĪGĀ DRUKĀŠANA NEIZDEVĀS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Divpusīgās drukāšanas uzdevuma laikā
radusies laika kļūda.

Nospiediet pogu

Labi

, lai turpinātu

drukāšanu. Ja kļūda rodas atkārtoti, atcelt
uzdevumu un drukājiet to kā vienpusēju
darbu.

Dzēšana...

Iekārta dzēš saglabātu darbu.

Darbība netiek pieprasīta.

EIO <X> DISKA IEGRIEŠANA

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Diska piederums EIO slotā [X] sāk darbību.

Darbība netiek pieprasīta.

EIO <X> DISKS NAV FUNKCIONĀLS

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

EIO disks slotā X nedarbojas pareizi.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Pārliecinieties, vai EIO disks ir ievietots
pareizi un droši nostiprināts.

3.

Ja vadības paneļa ziņojums joprojām
parādās, nomainiet disku.

EIO DATNES OPERĀCIJA NEIZDEVĀS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Komanda centās veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

EIO DATNES SISTĒMA IR PILNA

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Konkrētā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

EIO IERĪCES ATTEICE

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Konkrētā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 151

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

EIO IR IERAKSTĪŠANAS AIZSARGĀTS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Failu sistēmā neko nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

IEVIETOT 1. PADEVĒ APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

Lai lietotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

IEVIETOT 1. PADEVĒ APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

1. padeve ir tukša, bet citas padeves ir
pieejamas.

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet pogu

Labi

.

Lai izmantotu 1. padevi, ievietojiet tajā
pieprasīto papīru.

Ja šis papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet pogu

Labi

, lai

izmantotu citu padevi.

IEVIETOT 1. PADEVĒ APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

Lai turpinātu, nospiediet OK

mainās ar

IEVIETOT 1. PADEVĒ APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

1. padeve ir tukša.

Ievietojiet nepieciešamo papīru 1. padevē.

Ja šis papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet pogu

Labi

, lai

turpinātu.

IEVIETOT PADEVĒ <X> APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Norādītā padeve ir konfigurēta konkrētam
papīra veidam un izmēram, kas
nepieciešams drukas darbam, taču padeve ir
tukša. Arī visas pārējās padeves ir tukšas.

Ievietojiet padevē pieprasīto papīru.

IEVIETOT PADEVĒ <X> APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

Lai lietotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

IEVIETOT PADEVĒ <X> APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS [TYPE] (VEIDS) [SIZE]
(IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Nosūtīts drukas darbs, kuram nepieciešams
noteikts papīra veids un izmērs, kas nav
pieejams norādītajā padevē.

Nospiediet pogu

Labi

, lai izmantotu veidu un

izmēru, kas pieejams citā padevē.

INCOMPATIBLE BLACK CARTRIDGE
(NESADERĪGA MELNĀ KASETNE)

Printera kasetne paredzēta citai iekārtai.

Nomainiet printera kasetni ar šim produktam
paredzētu. Skatiet

Drukas kasetņu

nomaiņa 119. lpp.

Informāciju par iekārtas atbalstītajām printera
kasetnēm skatiet

Detaļu numuri 199. lpp.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

152 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

INFLATE FAILURE (LIELA APJOMA
KĻŪME)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(NOSŪTĪT RFU JAUNINĀJUMU UZ USB
IERĪCES PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

Inicializēšana

Tiek sākta individuālo uzdevumu izpilde.

Darbība netiek pieprasīta.

INSERT OR CLOSE TRAY <XX>
(IEVIETOJIET VAI AIZVERIET <X>
PADEVI)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Norādītā padeve ir atvērta vai tās nav.

Ievietojiet vai aizveriet padevi, lai turpinātu
drukāšanu.

INSTALL BLACK CARTRIDGE
(IEVIETOJIET MELNO KASETNI)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Printera kasetne nav uzstādīta.

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Ievietojiet kasetni.

3.

Aizveriet augšējo vāku.

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (FONTU/DATU IELĀDEI
NEPIETIEK ATMIŅAS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

<DEVICE> (<IERĪCE>)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Iekārta saņēmusi vairāk datu nekā ietilpst tās
pieejamajā atmiņā. Iespējams, mēģinājāt
pārsūtīt pārāk daudz makrodefinīciju, mīksto
fontu vai sarežģītu grafiku.

Lai drukātu pārsūtītos datus (daži dati,
iespējams, būs zuduši), nospiediet pogu

Labi

.

Vienkāršojiet drukas darbu vai instalējiet
papildu atmiņu.

IZVĒLĒTĀ VALODA NAV PIEEJAMA

Lai turpinātu, nospiediet OK

Iekārta saņēmusi pieprasījumu no neesošas
personas (iekārtas valodas). The print job is
canceled. (Drukas darbs ir atcelts.)

Izdrukājiet darbu, izmantojot printera draiveri
citai iekārtas valodai, vai pievienojiet
pieprasīto valodu iekārtai (ja iespējams).

Lai apskatītu pieejamo īpatnību sarakstu,
izdrukājiet konfigurācijas lapu.

Lūdzu gaidiet

Iekārta pāriet nesaistē.

Darbība netiek pieprasīta.

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

Iekārta gaida, kad ievietosiet 1. padevē
papīru.

Ja papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un nospiediet pogu

Labi

, lai

drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet

Labi

pogu.

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

Lai lietotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Iekārta gaida, kad ievietosiet 1. padevē
papīru.

Nospiediet pogu

Labi

, lai izmantotu veidu un

izmēru, kas pieejams citā padevē.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 153

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

Lai turpinātu, nospiediet OK

mainās ar

MANUĀLI PADOTAIS [TYPE] (VEIDS)
[SIZE] (IZMĒRS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Iekārta gaida, kad ievietosiet 1. padevē
papīru.

Ievietojiet vajadzīgo papīru 1. padevē un
nospiediet pogu

Labi

.

MANUĀLI PADOTĀ IZVADES KAUDZĪTE

Then press OK to print second sides (Pēc
tam nospiediet uz OK, lai apdrukātu lapas
no otras puses)

Ir izdrukāta manuālās divpusējās drukāšanas
darba pirmā puse, un iekārta gaida, kad tiks
ievietota lapa, lai pabeigtu darbu.

1.

Ievietojiet izdrukātās lapas 1. padevē ar
apdrukāto pusi uz leju, saglabājot to
pašu orientāciju.

2.

Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet
pogu

Labi

.

MEM TEST FAILURE REPLACE <XX>
(ATMIŅAS TESTA KĻŪME NOMAINIET
<XX>)

Iekārta ir atklājusi kļūdu ar DIMM.

Nomainiet DIMM. Skatiet

Atmiņas

instalēšana 123. lpp.

Pilnu iekārtas atbalstīto DIMM sarakstu
skatiet

Detaļu numuri 199. lpp.

Miega režīms ir ieslēgts

Iekārta ir Sleep mode (Miega režīmā).

Darbība netiek pieprasīta.

NAV IESPĒJAMS SAGLABĀT DARBU

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Minēto drukas darbu nevar saglabāt atmiņas,
diska vai konfigurācijas problēmu dēļ.

Novērsiet kļūdu un mēģiniet vēlreiz saglabāt
darbu.

Nav neviens atceļams darbs

Nospiesta apturēšanas poga

, bet nav

aktīva darba vai buferizētu datu, kas jāatceļ.

Šis ziņojums redzams apmēram 2 sekundes,
pirms iekārta atgriežas gatavības stāvoklī.

Darbība netiek pieprasīta.

Nepareizs

Ievadīts nepareizs PIN numurs.

Ievadiet PIN numuru vēlreiz.

Non-HP supply installed (Ievietots
izejmateriāls, kas nav HP ražojums)

Instalēta printera kasetne, kuras ražotājs nav
uzņēmums “Hewlett-Packard”.

Ja esat pārliecināts, ka esat iegādājies
oriģinālu HP izejmateriālu, apmeklējiet

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Notikumu reğistrs ir tukšs

Jūs mēģināt apskatīt tukšu notikumu žurnālu,
vadības panelī atlasot opciju PARĀDĪT
NOTIKUMU REĞISTRU
.

Darbība netiek pieprasīta.

OUTPUT BIN FULL (IZDRUKU
UZTVĒRĒJS IR PILNS)

Remove all paper from bin (Izņemiet visu
papīru no uztvērēja)

Izdruku uztvērējs ir pilns, un drukāšanu nevar
turpināt.

Iztukšojiet uztvērēju, lai var pabeigt drukas
darbu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

154 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

OUTPUT BIN FULL (IZDRUKU
UZTVĒRĒJS IR PILNS)

Remove all paper from bin (Izņemiet visu
papīru no uztvērēja)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Izdruku uztvērējs ir pilns, bet pašreizējam
drukas darbam tas nav nepieciešams.

Pirms darba nosūtīšanas uz šo uztvērēju
iztukšojiet to.

PADEVE <X> [VEIDS] [IZMĒRS]

Lai mainītu izmēru vai veidu, nospiediet
OK

mainās ar

PADEVE <X> [VEIDS] [IZMĒRS]

Lai apstiprinātu iestatījumus, nospiediet

Šajā ziņojumā noteikta papīra padeves
pašreizējā veida un izmēra konfigurācija un
atļauts mainīt konfigurāciju.

Lai mainītu papīra izmēru vai veidu,
nospiediet

Labi

, kamēr ziņojums ir redzams.

Lai notīrītu ziņojumu, nospiediet uz
atpakaļvērstā bultiņas

, kamēr ziņojums ir

redzams.

Ja padevi bieži izmanto dažādiem
izmēriem vai veidiem, atlasiet
iestatījumus JEBKĀDS IZMĒRS un
JEBKĀDS VEIDS.

Ja drukājat tikai uz viena veida papīra,
iestatiet izmēru un veidu uz noteiktu
iestatījumu.

PADEVE <X> ATVĒRTA

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Padeve nevar padot papīru iekārtā, jo [X]
padeve ir atvērta un jāaizver, lai turpinātu
drukāšanu.

Pārbaudiet padeves un aizveriet visas
atvērtās..

Paper Wrapped Around Fuser (Papīrs
aptinies ap termofiksatoru)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Papīrs ir aptinies ap termofiksatoru un
iestrēdzis iekārtā.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

Piekļuve ir noraidīta IZVĒLNES
BLOĶĒTAS

Iekārtas vadības paneļa funkcija, kuru
mēģināt izmantot, ir bloķēta, lai novērstu
nesankcionētu piekļuvi.

Sazinieties ar tīkla administratoru.

Pieprasījums apstiprināts, lūdzu gaidīt

Pieprasījums izdrukāt iekšējo lapu gaida
drukāšanu.

Pagaidiet, līdz iekārta pabeidz drukāt
pašreizējo darbu.

Processing Upgrade <component>
<XXX> % (Jaununājuma apstrāde
<komponente> <XXX> %)

Neizslēgt

Mikroprogrammatūras jaunināšana notiek
vairākās kārtās.

Darbība netiek pieprasīta.

RAM DISKA DATNES SISTĒMA IR PILNA

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Norādītā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

RAM DISKA IERĪCES KĻŪME

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 155

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

RAM DISKA IERĪCES OPERĀCIJA
NEIZDEVĀS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

RAM DISKS IR IERAKSTĪŠANAS
AIZSARGĀTS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Ierīcē nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

READING <DIRECTORY> XXXX files
found XXXX supported (NOLASA
<DIREKTORIJA> XXXX faili atrasti XXXX
atbalstīti)

Iekārta nolasa failus USB mapē.

Darbība netiek pieprasīta.

RFU LOAD ERROR (RFU IELĀDĒŠANAS
KĻŪDA)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(NOSŪTĪT RFU JAUNINĀJUMU UZ USB
IERĪCES PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

ROM DISKA DATNES SISTĒMA IR PILNA

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Norādītā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

ROM DISKA IERĪCES KĻŪME

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

ROM DISKA IERĪCES OPERĀCIJA
NEIZDEVĀS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

ROM DISKS IR IERAKSTĪŠANAS
AIZSARGĀTS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Ierīcē nevar ierakstīt.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Darbība netiek pieprasīta.

SAŅEMTIE DATI

Lai izdrukātu pēdējo lapaspusi,
nospiediet OK

mainās ar

<current status message> (<pašreizējā
statusa ziņojums>)

Iekārta gaida drukāšanas komandu.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

SIZE MISMATCH IN TRAY X (NEPAREIZS
IZMĒRS PADEVĒ X)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Norādītajā padevē ievietots cita izmēra
papīrs, nekā tas, kuram konfigurēta padeve.

Ievietojiet padevē tāda izmēra papīru, kuram
konfigurēta padeve.

Pārliecinieties, vai norādītajā padevē
vadotnes novietotas pareizi. Drukāšanu var
turpināt no pārējām padevēm.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

156 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

SLIKTS PAPILDU PADEVES
SAVIENOJUMS

Padeve nav pareizi savienota.

Noņemiet padevi no iekārtas un uzstādiet to
vēlreiz. Pēc tam izslēdziet un ieslēdziet
iekārtu.

SUPPLY MEMORY WARNING (PADEVES
ATMIŅAS BRĪDINĀJUMS)

Economode disabled (Ekonomiskais
režīms atspējots)

Iekārta nevar nolasīt printera kasetnes
atmiņu.

Ja esat pārliecināts, ka esat iegādājies
oriģinālu HP izejmateriālu, apmeklējiet

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

TĪRĪŠANA...

DO NOT GRAB PAPER (NESATVERT
PAPĪRU)

Iekārta veic automātisko tīrīšanu.

Darbība netiek pieprasīta.

Too many trays installed (Uzstādītas
pārāk daudzas padeves)

Turn power off and uninstall a tray
(Izslēdziet strāvu un noņemiet padevi)

Uzstādīts vairāk papildu padevju, nekā
iekārta atbalsta.

Iekārta var apstiprināt līdz pat divām izvēles
padevēm 500 lapām.

Noņemiet vienu no papildu padevēm.

Too many USB accessories (Pārāk daudz
USB papildierīču)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Iekārta neatbalsta šādu USB atmiņas ierīču
skaitu.

Noņemiet papildu USB atmiņas
papildierīces, kamēr šis ziņojums izdziest.
Pēc tam noņemiet un vēlreiz ievietojiet jauno
USB atmiņas papildierīci.

Too many USB hubs (Pārāk daudz USB
centrmezglu)

Remove latest USB hub (Noņemiet pēdējo
pievienoto USB centrmezglu)

Iekārta ir atklājusi, ka USB centrmezgls ir
savienots ar citu USB centrmezglu.

Noņemiet papildu USB centrmezglu. Iekārta
neatbalsta USB centrmezglus, kas ir
savienoti ar citiem USB centrmezgliem.

Unable to add more files to print (Nevar
pievienot drukāšanai vēl failus)

Wait for a job to finish printing (Uzgaidiet,
līdz darbs tiek izdrukāts)

Drukas uzdevumam ir nosūtīts maksimālais
atļautais darbu skaits.

Pirms jauna darba pievienošanas drukas
uzdevumam, uzgaidiet, kamēr darbs tiek
pabeigts.

UNABLE TO READ ENTIRE DIRECTORY
(NEVAR NOLASĪT VISU DIREKTORIJU)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Failu saraksts USB papildierīcē ir pārāk garš,
lai iekārta to varētu parādīt.

1.

Lai izdrukātu failu no nepilnīga saraksta,
nospiediet pogu

Labi

un sarakstā

atlasiet failu.

2.

Lai novērstu šo problēmu, nodzēsiet
failus no USB iekārtas.

UNSUPPORTED SUPPLY IN USE X (TIEK
LIETOTS NEATBALSTĪTS BAROŠANAS
BLOKS X)

Printera kasetne paredzēta citai HP iekārtai.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni. Skatiet

Drukas

kasetņu nomaiņa 119. lpp.

Atbalstīto printera kasetņu sarakstu skatiet

Detaļu numuri 199. lpp.

UNSUPPORTED supply installed
(Uzstādīts NEATBALSTĪTS BAROŠANAS
BLOKS)

Printera kasetne paredzēta citai HP iekārtai.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni. Skatiet

Drukas

kasetņu nomaiņa 119. lpp.

Atbalstīto printera kasetņu sarakstu skatiet

Detaļu numuri 199. lpp.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 157

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB PAPILDIERĪCEI
NEPIECIEŠAMS PĀRĀK DAUDZ
ENERĢIJAS)

Remove USB accessory and then turn off
then on (Noņemiet USB papildierīci,
izslēdziet un tad ieslēdziet iekārtu)

mainās ar

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB PAPILDIERĪCEI
NEPIECIEŠAMS PĀRĀK DAUDZ
ENERĢIJAS)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

USB papildierīce patērē pārāk daudz strāvas.
Drukāšanu nevar turpināt.

Noņemiet USB papildierīci un restartējiet
iekārtu.

Izmantojiet USB papildierīci, kas patērē
mazāku jaudu, vai arī satur pati savu
barošanas bloku.

USB accessory not recognized (USB
papildierīce nav atpazīta)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

mainās ar

USB accessory not recognized (USB
papildierīce nav atpazīta)

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Iekārta neatbalsta utilītas Plug and Play
darbību šādam USB papildierīces veidam
saimniekdatora USB portā, vai arī iekārta
netiek atbalstīta

Pievienojiet USB papildierīci, tad ieslēdziet
un izslēdziet iekārtu. Ja ziņojums atkal
parādās, noņemiet USB papildierīci.

USB ATMIŅAS DATNES OPERĀCIJA
NEIZDEVĀS

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

USB ATMIŅAS IERĪCES KĻŪME

Lai izdzēstu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

Labi

pogu, lai turpinātu.

USB printing unavailable (USB drukāšana
nav pieejama)

For help press (Lai meklētu palīdzību,
nospiediet uz)

Administrators ir atspējojis drukāšanu no
USB papildierīcēm.

Drukājiet darbu no datora, kas ir savienots ar
iekārtu.

USB storage accessory removed (USB
atmiņas papildierīce ir noņemta)

Clearing any unassociated data (Visu
nesaistīto datu dzēšana)

USB papildierīce ir izņemta no datora. Iekārta
atceļ visus papildierīces darbus, kas atrodas
uzdevumu rindā.

Lai drukātu atlikušos darbus, vēlreiz
ievietojiet USB papildierīci un atlasiet darbus
atkārtoti.

USE TRAY <X> TYPE SIZE (IZMANTOJIET
<X> PADEVI VEIDS IZMĒRS)

To change press / (Lai mainītu,
nospiediet augšupvērsto bultiņu/
lejupvērsto bultiņu)
.

To use press OK (Lai lietotu, nospiediet uz
OK)

Iekārta neatrada pieprasītā veida un izmēra
papīru. Ziņojumā parādīts visiespējamākais
pieejamais papīra veids un izmērs, kā arī
padeve, kurā papīrs ir pieejams.

Nospiediet pogu

Labi

, lai akceptētu ziņojumā

dotās vērtības, vai ari nospiediet uz augšup
vai uz lejup vērstās bultiņas / , lai ritinātu
caur iespējamām izvēlēm.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

158 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

USED SUPPLY IN USE X (TIEK LIETOTS
BAROŠANAS BLOKS X)

Economode disabled (Ekonomiskais
režīms atspējots)

Printera kasetne iepriekš ir jau lietota.

Ja esat pārliecināts, ka esat iegādājies
oriģinālu HP izejmateriālu, apmeklējiet

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

USED SUPPLY INSTALLED (UZSTĀDĪTS
LIETOTS BAROŠANAS BLOKS)

Printera kasetne iepriekš ir jau lietota.

Lai lietotu šo kasetni, nospiediet pogu

Labi

,

vai arī uzstādiet jaunu kasetni.

Ja esat pārliecināts, ka esat iegādājies
oriģinālu HP izejmateriālu, apmeklējiet

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

UZSILDĪŠANA

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Iekārta iziet no miega režīma. Tiklīdz tas būs
izdarīts, drukāšana turpināsies.

Darbība netiek pieprasīta.

Wait for printer to reinitialize (Pagaidiet,
kamēr printeris vēlreiz tiks inicializēts)

Šis ziņojums var parādīties vairāku iemeslu
dēļ:

Pirms iekārtas restartēšanas mainījās
RAM DISKA iestatījumi.

Pēc ārējās ierīces režīmu maiņas
iekārta restartējas.

Jūs izgājāt no izvēlnes DIAGNOSTICS
(DIAGNOSTIKA).

Vecā iekārtā instalēts jauns formatētājs,
vai instalēta jauna iekārta kopā ar vecu
formatētāju.

Darbība netiek pieprasīta.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 159