HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Veiktspējas problēmu risināšana

background image

Veiktspējas problēmu risināšana

Problēma

Cēlonis

Risinājums

Tiek izdrukātas tukšas lapas.

Dokumentā var būt tukšas lappuses.

Pārbaudiet izdrukājamo dokumentu un
apskatiet, vai uz visām lapām redzams
saturs.

Izstrādājumā var būt bojājums.

Lai pārbaudītu izstrādājumu, izdrukājiet
Configuration (konfigurācijas) lapu.

Lapas izdrukājas ļoti lēni.

Drukas darbs var būt lēnāks, ja tiek
izmantots smagāks papīrs.

Mēģiniet izdrukāt uz cita veida papīra.

Sarežģītas lapas var drukāties lēnāk.

Lai nodrošinātu vislabāko drukas
kvalitāti, pareizai fiksācijai var būt
nepieciešams mazāks drukāšanas
ātrums.

Lappuses neizdrukājās.

Iespējams, ka iekārta nepareizi ievelk
papīru.

Pārliecinieties, vai papīrs padevē ielikts
pareizi.

Papīrs iestrēgst iekārtā.

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo
materiālu. Skatiet

Materiāla

iestrēgšana 160. lpp.

USB kabelis, iespējams, ir bojāts vai
nepareizi pievienots.

Atvienojiet USB kabeli abos galos
un pievienojiet vēlreiz.

Mēģiniet izdrukāt agrāk izdrukātu
darbu.

Pamēģiniet izmantot citu USB
kabeli.

Kopā ar jūsu datoru darbojas citas
ierīces.

Izstrādājums, iespējams, neveic USB
pieslēgvietas koplietošanu. Ja uzstādīts
ārējais cietais disks vai tīkla
pārslēgšanas kārba, kas pievienoti tam
pašam portam, kur izstrādājums, ierīces
var viena otrai traucēt. Lai izstrādājumu
pievienotu un lietotu, jāatslēdz citas
ierīces vai jāizmanto divi datora USB
porti.

LVWW

Veiktspējas problēmu risināšana 187