HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts

background image

Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts

1.

Pārliecinieties, vai deg iekārtas indikators Ready (Gatavs). Ja nedeg neviens indikators, rīkojieties
šādi:

a.

pārbaudiet strāvas padeves kabeļa savienojumu;

b.

Pārliecinieties, vai iekārta ir ieslēgta.

c.

pārliecinieties, vai elektrolīnijas spriegums atbilst iekārtas strāvas padeves konfigurācijai.
(Sprieguma prasībās ir redzams uz uzlīmes iekārtas aizmugurē.) Ja izmantojat pagarinātāju
un tā spriegums neatbilst specifikācijām, pievienojiet iekārtas kontaktdakšu tieši sienas
kontaktligzdā. Ja tā jau ir iesprausta sienas kontaktligzdā, mēģiniet to iespraust citā
kontaktligzdā.

d.

Ja tādējādi neizdodas atjaunot strāvas padevi, sazinieties ar HP klientu apkalpošanas centru.

2.

Pārbaudiet kabeļu savienojumus.

a.

Pārbaudiet kabeļu savienojumu starp iekārtu un datoru vai tīkla portu. Pārliecinieties, vai
savienojums ir drošs.

b.

Pārliecinieties, vai kabelis nav bojāts, izmantojot, ja iespējams, citu kabeli.

c.

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet

Tīkla problēmu risināšana 188. lpp.

3.

Paskatieties, vai vadības paneļa displejā parādās kādi ziņojumi. Ja parādās kļūdas ziņojumi, skatiet

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 143. lpp.

4.

Pārliecinieties, vai izmantotais papīrs atbilsts specifikācijām.

5.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

Ja

iekārta ir pieslēgta tīklam, izdrukājas arī HP Jetdirect lapa.

a.

Ja lapas neizdrukājas, pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots vismaz vienā teknē.

b.

Ja iekārtā iesprūst papīrs, skatiet

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu 161. lpp.

.

6.

Ja konfigurācijas lapa izdrukājas, pārbaudiet šādus vienumus.

a.

Ja lapa neizdrukājas pareizi, vainojama ir iekārtas aparatūra. Sazinieties ar HP klientu
apkalpošanas centru.

b.

Ja lapa izdrukājas pareizi, iekārtas aparatūra darbojas pareizi. Tādā gadījumā vaina jāmeklē
izmantotajā datorā, printera draiverī vai programmā.

7.

Izvēlieties vienu no šādām iespējām:

Windows: klikšķiniet uz Start (Sākt), uz Settings (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz Printers
(Printeri) vai Printers and Faxes (Printeri un faksi). Divreiz klikšķiniet uz iekārtas nosaukuma.

vai

140 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Mac OS X: atveriet Print Center vai Printer Setup Utility un divreiz klikšķiniet uz iekārtas līnijas.

8.

Pārliecinieties, vai esat ieinstalējis iekārtai paredzētu draiveri. Pārbaudiet programmu, lai
pārliecinātos, ka izmantojat iekārtai paredzētu draiveri.

9.

Izdrukājiet nelielu dokumentu, izmantojot citu programmu, kas iepriekš ir darbojusies. Ja šis
risinājums darbojas, vaina meklējam izmantotajā programmā. Ja šīs risinājums nestrādā
(dokuments neizdrukājas), rīkojieties šādi:

a.

mēģiniet izdrukāt darbu no cita datora, kurā ir instalēta iekārtas programmatūra.

b.

Ja pievienojāt iekārtu tīklam, pievienojiet to tieši datoram, izmantojot USB kabeli. Novirziet
iekārtu uz pareizo portu vai atkārtoti instalējiet programmatūru, izvēloties jauno savienojuma
veidu, kuru lietojat.