HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukas iestatījumu prioritāte

background image

Drukas iestatījumu prioritāte

Izmaiņām drukas iestatījumos tiek piešķirta prioritāte atkarībā no tā, kur izmaiņas ir izdarītas:

PIEZĪME

Komandu nosaukumi un dialoga rāmīši var būt atšķirīgi atkarībā no jūsu

lietojumprogrammas.

Page Setup (Lapas iestatījumi) dialoga rāmītis: Lai atvērtu dialoga rāmīti, programmā, ar ko
patlaban strādājat, izvēlnē File (Datnes) klikšķiniet uz Page Setup (Lapas iestatījumi) vai līdzīgas
komandas. Šeit izmantotajiem iestatījumiem ir prioritāte attiecībā uz citur veiktajiem iestatījumiem.

Drukāt dialoglodziņu: Lai atvērtu šo dialoglodziņu, noklikšķiniet Print (Drukāt) Print Setup
(Drukāšanas uzstādīšana) vai uz kādas citas līdzīgas komandas zem File (Datnes) izvēlnes
programmā, ar kuru jūs strādājat. Iestatījumi, kas tiek izmainīti Print (Drukāt) dialoglodziņā, ir
zemākas prioritātes un parasti neignorē izmaiņas, kas veiktas Page Setup (Drukāšanas
uzstādīšana ) dialoglodziņā.

Printera rekvizītu dialoglodziņš (printera draiveris): noklikšķiniet Properties (Rekvizīti) zem
Print (Drukāt) dialoglodziņā, lai atvērtu printera draiveri. Iestatījumi, kas tiek izmainīti Printer
Properties
(Printera rekvizīti) dialoglodziņā, parasti neignorē jebkurus citus drukāšanas
programmatūras iestatījumus. Lielāko daļu drukāšanas iestatījumus varat izmainīt šeit.

Noklusējuma printera dziņa iestatījumi: Noklusējuma printera dziņa iestatījumi nosaka
iestatījumus visiem drukas darbiem, ja vien iestatījumi nav mainīti dialoglodziņos Page Setup
(Lapas iestatījumi), Print (Drukāt) vai Printer Properties (Printera rekvizīti).

Printera vadības paneļa iestatījumi: Iestatījumiem, kas mainīti vadības panelī, ir zemāka
prioritāte, nekā izmaiņām, kas veiktas citur.

46

Nodaļa 3 Programmatūra operētājsistēmai Windows

LVWW