HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

background image

Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

Visu drukdarbu iestatījumu
mainīšana pirms programmatūra tiek
aizvērta

Visu drukdarbu noklusējuma
iestatījumu maiņa

Ierīces konfigurācijas iestatījumu
maiņa

1.

Izvēlnē File (Datne)
programmatūras programmā
noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri un noklikšķiniet
Properties (Rekvizīti) vai
Preferences (Preferences).

Darbības var veikt dažādā secībā, šis ir
ierastākais variants.

1.

Windows XP, Windows Server
2003, un Windows Server 2008
(lietojot noklusējuma Start (Sākt)
izvēlnes skatu)
: Noklikšķiniet
Start (Sākt) un tad noklikšķiniet
Printers and Faxes (Printeri un
faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, un
Windows Server 2008 (lietojot
parasto Start (Sākt) izvēlnes
skatu)
: noklikšķiniet Start (Sākt),
pēc tam – Settings (iestatījumi) un
tad – Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: noklikšķiniet
Start (Sākt), pēc tam – Control
Panel
(Vadības panelis) un tad
kategorijā Hardware and Sound
(Aprīkojums un skaņa) noklikšķiniet
Printer (Printeris).

2.

Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet
draivera ikonu un izvēlieties
Printing Preferences
(Drukāšanas preferences).

1.

Windows XP, Windows Server
2003, un Windows Server 2008
(lietojot noklusējuma Start (Sākt)
izvēlnes skatu)
: Noklikšķiniet
Start (Sākt) un tad noklikšķiniet
Printers and Faxes (Printeri un
faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, un
Windows Server 2008 (lietojot
parasto Start (Sākt) izvēlnes
skatu)
: noklikšķiniet Start (Sākt),
pēc tam – Settings (iestatījumi) un
tad – Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: noklikšķiniet
Start (Sākt), pēc tam – Control
Panel
(Vadības panelis) un tad
kategorijā Hardware and Sound
(Aprīkojums un skaņa) noklikšķiniet
Printer (Printeris).

2.

Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet
draivera ikonu un izvēlieties
Properties (Rekvizīti).

3.

Noklikšķiniet cilni Device Settings
(Ierīces iestatījumi).

LVWW

Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

47