HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās

background image

Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības

mājsaimniecībās

Šis simbols uz izstrādājuma un tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties
vienlaikus ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā jums no nevajadzīgā aprīkojuma ir
jāatbrīvojas, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai veiktu nevajadzīgā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma otrreizējo pārstrādi. Nevajadzīgā aprīkojuma dalīta savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz
taupīt dabas resursus un ļauj veikt otrreizējo pārstrādi tā, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo
vidi. Lai saņemtu papildinformāciju par vietām, kur nevajadzīgo aprīkojumu var nodot otrreizējai
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas firmu vai
izstrādājuma iegādes veikalu.

LVWW

Iekārtas vides aizsardzības programma 219