HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nodošana ārpus ASV

background image

Nodošana ārpus ASV

Lai piedalītos HP Planet Partners nodošanas un otrreizējas pārstrādes programmā, ievērojiet
vienkāršos norādījumus otrreizējas pārstrādes rokasgrāmatā (tā atrodas iekārtas jaunās izejvielas

218 Pielikums D Reglamentējoša informācija

LVWW

background image

iepakojumā) vai atveriet

www.hp.com/recycle

. Izvēlieties savu valsti/reģionu, lai uzzinātu, kā nodot

HP LaserJet drukāšanas izejvielas.