HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP LaserJet printera izejmateriāli

background image

HP LaserJet printera izejmateriāli

Sadarbojoties ar HP Planet partneriem, HP LaserJet printera kasetņu atgriešana un otrreizēja pārstrāde
pēc lietošanas ir vienkārša, turklāt tā ir pieejama bez maksas. Daudzvalodu programmas informācija
un instrukcijas ir iekļautas katrā jaunajā HP LaserJet printera kasetnē un izejmateriālu iepakojumā. Jūs
palīdzat samazināt vides nodevas, atgriežot vairākas kasetnes kopā, nevis atsevišķi.

HP ir apņēmusies piedāvāt atjautīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un pakalpojumus, kas nav kaitīgi
apkārtējai videi, — no izstrādājuma projektēšanas un ražošanas līdz izplatīšanai, izmantošanai un
otrreizējai pārstrādei. Piedaloties programmā HP Planet Partners, mēs nodrošināsim jūsu nodoto HP
LaserJet drukas kasetņu pareizu otrreizēju pārstrādi, atgūstot jauniem izstrādājumiem noderīgās
plastmasas un metāla daļas un nepieļaujot, ka izgāztuvēs nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Tā kā šī
kasetne tiek pakļauta otrreizējai pārstrādei un izmantota jaunu materiālu radīšanā, tā netiks jums
atgriezta. Pateicamies par apkārtējās vides aizsardzību!

LVWW

Iekārtas vides aizsardzības programma 217

background image

PIEZĪME

Izmantojiet šo uzlīmi, atgriežot tikai oriģinālās HP LaserJet drukas kasetnes. Lūdzu,

nelietojiet šo uzlīmi, ja nosūtāt kasetnes, kas nav HP tintes kasetnes vai HP kasetnes vai kas ir atkārtoti
uzpildītas vai pārstrādātas, vai kas tiek atgrieztas garantijas nosacījumu iestāšanās rezultātā. Lai iegūtu
informāciju par HP tintes kasetņu pārstrādi, dodieties uz Web vietu

http://www.hp.com/recycle

.