HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paziņojums par atbilstību

background image

Paziņojums par atbilstību

Paziņojums par atbilstību

saskaņā ar ISO/IEC 17050-1 un EN 17050-1, dokumenta#: BOISB-0804-00-rel.1.0
Ražotāja nosaukums:

Hewlett-Packard Company

Ražotāja adrese:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

paziņo, ka šī iekārta

Iekārtas nosaukums:

HP LaserJet P3010 sērija
Ieskaitot: CB530A - pēc izvēles 500 lapu paplāte

Reglamentējošais modeļa numurs

2)

:

BOISB-0804-00

Iekārtas iespējas:

VISAS

Printera kasetnes: CE255A/CE255X

atbilst šādām iekārtas specifikācijām:

Drošība:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. kategorijas lāzera/LED ierīce)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005/EN55022:2006 - klase B

1)

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC nodaļa 47 CFR, 15. daļa B klase

2)

/ICES-003, 4. izdevums

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Papildinformācija:

Izstrādājums atbilst EMC direktīvai 2004/108/EK un Zema sprieguma direktīvai 2006/95/EK un attiecīgi ir marķēts ar CE zīmi

.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību nosaka šādi apstākļi: (1) šī iekārta nedrīkst radīt bīstamus traucējumus un (2) šai iekārtai
jāpieņem jebkurš saņemtais traucējums pat tad, ja tas var radīt nevēlamu darbību.

1) Šī iekārta ir pārbaudīta tipiskā konfigurācijā ar Hewlett-Packard personālo datoru sistēmām.

2) Reglamentējošos nolūkos šai iekārtai ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Šo numuru nedrīkst sajaukt ar iekārtas nosaukumu vai
iekārtas numuru(iem).

Boise, Idaho , USA

2008. gada 30. maijs

Tikai jautājumos par reglamentāciju:

Kontaktinformācija
Eiropā:

Vietējais Hewlett-Packard tirdzniecības un apkalpošanas birojs vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKSS: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/

go/certificates

Kontaktinformācija
ASV:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Tālrunis:
208-396-6000)

LVWW

Paziņojums par atbilstību 221