HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Izmantojiet vadības paneļa izvēlnes, lai iestatītu IPv4 adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

I/O

c.

IEGULTĀ JETDIRECT IZVĒLNE

d.

TCP/IP

e.

IPV4 IESTATĪJUMI

f.

KONFIGURĀCIJAS METODE

g.

MANUĀLI

LVWW

Tīkla konfigurēšana

67

background image

h.

MANUĀLIE IESTATĪJUMI

i.

IP ADRESE, APAKŠTĪKLA MASKA vai NOKLUSĒJUMA VĀRTEJA

3.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai
palielinātu vai samazinātu IP adreses, apakštīkla maskas vai noklusējuma vārtejas pirmā baita
skaitli.

4.

Nospiediet pogu

Labi

, lai pārietu uz nākamo skaitļu grupu, vai arī nospiediet uz atpakaļvērstās

bultiņas , lai pārietu uz iepriekšējo skaitļu grupu.

5.

Atkārtojiet 3. un 4. soli līdz IP adrese, apakštīkla maska vai noklusējuma vārtejas ir pabeigtas, pēc
tam nospiediet

Labi

pogu, lai saglabātu iestatījumus.

6.

Nospiediet

Izvēlne

pogu , lai atgrieztos Gatavs stāvoklī.