HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Izmantojiet vadības paneļa izvēlnes, lai manuāli iestatītu IPv6 adresi.

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

I/O

c.

IEGULTĀ JETDIRECT IZVĒLNE

d.

TCP/IP

e.

IPV6 IESTATĪJUMI

f.

ADRESE

g.

MANUĀLIE IESTATĪJUMI

h.

IESPĒJOT

i.

IESLĒGTS

j.

ADRESE

3.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai
ievadītu adresi. Nospiediet

Labi

pogu.

PIEZĪME

Ja izmantojat bultiņu pogas, lai ievadītu adresi, pēc katras rakstzīmes ierakstīšanas ir

jānospiež poga

Labi

.

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu , lai atlasītu beigu zīmi . Nospiediet

Labi

pogu.

5.

Nospiediet

Izvēlne

pogu , lai atgrieztos Gatavs stāvoklī.

68

Nodaļa 5 Savienojamība

LVWW