HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana

background image

IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana

PIEZĪME

Neatspējojiet IPX/SPX Windows-balstītās sistēmās, kuras drukāšanai izmanto IPX/SPX.

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

I/O

c.

IEGULTĀ JETDIRECT IZVĒLNE

d.

IPX/SPX, APPLETALK vai DLC/LLC

e.

IESPĒJOT

f.

IZSLĒGTS

3.

Nospiediet

Izvēlne

pogu , lai atgrieztos Gatavs stāvoklī.