HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Apkopes izvēlne

background image

Apkopes izvēlne

Izvēlne SERVICE (Apkope) ir bloķēta un, lai to atvērtu, nepieciešams PIN kods. Šī izvēlne ir paredzēta
pilnvarotam apkopes personālam.

40

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

3