HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne I/O (Padeve/Izvade)

background image

Izvēlne I/O (Padeve/Izvade)

Izvēlnes I/O (padeve/izvade) vienumi ietekmē saziņu starp iekārtu un datoru. Ja iekārtā iekļauts drukas
serveris HP Jetdirect, tad ar šīs apakšizvēlnes palīdzību iespējams konfigurēt galvenos tīklošanas
parametrus. Šos un citus parametrus var konfigurēt arī, izmantojot HP Web Jetadmin vai iegulto Web
serveri.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet

Tīkla konfigurēšana 65. lpp.

.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni un pēc tam atlasiet

I/O izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

I/O NOILDZE

Diapazons: 5 - 300

Iestata iekārtai I/O NOILDZE
dažas sekundes. Noklusējuma
iestatījums ir 15 sekundes.

Noregulējiet taimautu, lai panāktu
vislabāko veiktspēju. Ja drukas
uzdevuma vidū parādās dati no
citiem portiem, palieliniet taimauta
vērtību.

IEGULTĀ JETDIRECT IZVĒLNE

EIO <X> JETDIRECT IZVĒLNE

Opciju sarakstu skatiet nākamajā tabulā.