HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect

background image

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

INFORMĀCIJA

DRUKĀT
SEKUNDĀRO
LAPU

*

: Izdrukā lapu, kas satur pašreizējos
drošības iestatījumus HP Jetdirect drukas
serverī.

: Drošības iestatījumu lapa netiek drukāta.

TCP/IP

IESPĒJOT

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

IESLĒGTS: Iespējo TCP/IP protokolu.

IZSLĒGTS: Atspējo TCP/IP protokolu.

SAIMNIEKDATORA
NOSAUKUMS

Tā ir līdz 32 zīmēm gara burtu un ciparu rinda,
kuru izmanto izstrādājumu identificēšanai.
Šis vārds ir norādīts HP Jetdirect
konfigurācijas lapā. Resursdatora
noklusējuma nosaukums ir NPIxxxxxx, kur
xxxxxx ir LAN aparatūras (MAC) adreses
pēdējie seši cipari.

30

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

IPV4 IESTATĪJUMI

KONFIGURĀCIJAS
METODE

BOOTP

DHCP*

AUTOMĀTISKS IP

MANUĀLI

Norādiet metodi, ar kādu TCP/IPv4 parametri
tiks konfigurēti HP Jetdirect drukas serverī.

BOOTP: automātiska konfigurēšana no
BootP (sāknēšanas programmu protokols)
servera.

DHCP: automātiska konfigurēšana no
DHCPv4 (dinamiskais saimniekdatora
konfigurācijas protokols) servera. Ja
atlasītais DHCP līgums pastāv, izvēlnes
DHCP IZLAIŠANA un DHCP
ATJAUNOŠANA
ir pieejamas, lai iestatītu
DHCP līguma opcijas.

AUTOMĀTISKS IP: automātiska lokālā
saiknes IPv4 adresēšana. Adrese veidlapā
169.254.x.x tiek piešķirta automātiski.

MANUĀLI: izmantojiet izvēlni MANUĀLIE
IESTATĪJUMI
TCP/IPv4 parametru
konfigurēšanai.

MANUĀLIE
IESTATĪJUMI

IP ADRESE

APAKŠTĪKLA
MASKA

NOKLUSĒJUMA
VĀRTEJA

(Pieejama tikai tad, ja izvēlnei
KONFIGURĀCIJAS METODE ir iestatīta
opcija MANUĀLI.) Konfigurējiet parametrus
tieši no iekārtas vadības paneļa:

IP ADRESE: Iekārtas unikālā IP adrese
(n.n.n.n), kur n ir vērtība no 0 līdz 255.

APAKŠTĪKLA MASKA: Iekārtas apakštīkla
maska (n.n.n.n), kur n ir vērtība no 0 līdz 255.

NOKLUSĒJUMA VĀRTEJA: Vārtejas vai
maršrutētāja IP adrese, kuru izmanto
sakariem ar citiem tīkliem.

NOKLUSĒJUMA IP

AUTOMĀTISKS IP*

MANTOTS

Nosakiet IP adresi noklusējuma iestatījumā,
ja drukas serveris nespēj iegūt IP adresi no
tīkla forsētas TCP IP rekonfigurācijas laikā
(piemēram, ja tas ir manuāli konfigurēts
BootP vai DHCP izmantošanai).

PIEZĪME

Šī funkcija piešķir statisku IP

adresi, kas var jaukties ar pārzināto tīklu.

AUTOMĀTISKS IP: Tiek iestatīta saite-
lokālā IP adrese 169.254.x.x.

MANTOTS: Tiek iestatīta
adrese192.0.0.192, kas savienojama ar
vecākām HP Jetdirect iekārtām.

DHCP IZLAIŠANA

*

Norādiet, vai atbrīvot pašreizējo DHCP
līgumu un iznomāto IP adresi.

PIEZĪME

Šī izvēlne parādās, ja

KONFIGURĀCIJAS METODE ir iestatīta
opcija DHCP un drukas serverim ir DHCP
līgums.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

31

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

DHCP
ATJAUNOŠANA

*

Norādiet, vai drukas serveris pieprasīs
atjaunot DHCP līgumu.

PIEZĪME

Šī izvēlne parādās, ja

KONFIGURĀCIJAS METODE ir iestatīta
opcija DHCP un drukas serverim ir DHCP
līgums.

PRIMĀRAIS DNS

Norādiet primārā DNS servera IP adresi
(n.n.n.n).

SEKUNDĀRAIS
DNS

Norādiet sekundārās domēna nosaukumu
sistēmas (DNS) servera IP adresi (n.n.n.n).

IPV6 IESTATĪJUMI

IESPĒJOT

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

Iespējojiet vai atspējojiet IPv6 darbību drukas
serverī.

ADRESE

MANUĀLIE
IESTATĪJUMI

IESPĒJOT

ADRESE

Iespējojiet un manuāli konfigurējiet TCP/
IPv6 adresi.

IESPĒJOT: Izvēlieties IESLĒGTS, lai
iespējotu manuālo konfigurāciju, vai
IZSLĒGTS, lai atspējotu manuālo
konfigurāciju. Noklusējuma iestatījums ir
IZSLĒGTS.

ADRESE: ievadiet 32 heksadecimālo ciparu
IPv6 mezgla adresi, kurā izmantota
divpunkta heksadecimālā sintakse.

DHCPV6 POLITIKA

PRECIZĒTS
MARŠRUTĒTĀJS
*

MARŠRUTĒTĀJS
NAV PIEEJAMS

VIENMĒR

PRECIZĒTS MARŠRUTĒTĀJS : Drukas
serverim izmantojamo starptīklu
automātiskās konfigurācijas metodi nosaka
maršrutētājs. Maršrutētājs norāda, vai
drukas serveris iegūst adresi, konfigurācijas
informāciju vai abus no DHCPv6 servera.

MARŠRUTĒTĀJS NAV PIEEJAMS: Ja
maršrutētājs nav pieejams, drukas serverim
jāmēģina iegūt starptīklu konfigurāciju no
DHCPv6 servera.

VIENMĒR: Neatkarīgi no tā, vai maršrutētājs
ir vai nav pieejams, drukas serveris vienmēr
mēģina iegūt starptīklu konfigurāciju no
DHCPv6 servera.

PRIMĀRAIS DNS

Norādiet primārā DNS servera IPv6 adresi,
kas jāizmanto drukas serverim.

SEKUNDĀRAIS
DNS

Norādiet sekundārā DNS servera IPv6

adresi, kas jāizmanto drukas serverim.

32

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

STARPNIEKSERVE
RIS

Norāda starpniekserveri, ko izmantos iekārtā
iegultās lietojumprogrammas.
Starpniekserveri parasti izmanto tīkla klienti,
lai piekļūtu internetam. Tas uzglabā tīmekļa
lapas un nodrošina šiem klientiem vajadzīgo
interneta drošības pakāpi.

Lai norādītu starpniekserveri, ievadiet tā IPv4
adresi vai pilnu domēna vārdu. Vārdā var būt
līdz 255 oktetiem.

Dažiem tīkliem, iespējams, jāsazinās ar
interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu
starpniekservera adresi.

STARPNIEKPORTS

Ievadiet porta numuru, ko starpniekserveris
izmanto klientu atbalstam. Porta numurs
identificē portu, kas rezervēts
starpniekdarbībai jūsu tīklā, un tā vērtība var
būt no 0 līdz 65535.

DĪKSTĀVES
NOILDZE

Konfigurējiet laika posmu sekundēs, pēc kura
nenodarbināts TCP drukas datu savienojums
tiek slēgts (noklusējuma iestatījums ir 270
sekundes, 0 atspējo taimautu).

IPX/SPX

IESPĒJOT

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

Iespējojiet vai atspējojiet IPX/SPX protokolu.

KADRA VEIDS

AUTOMĀTISKI*

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

Atlasiet tīklam kadru tipa iestatījumu.

AUTOMĀTISKI: Automātiski iestata un
ierobežo kadru tipu pēc pirmā noteiktā kadru
tipa.

EN_8023, EN_II, EN_8022 un EN_SNAP ir
kadru tipa iestatījumi Ethernet tīkliem

APPLETALK

IESPĒJOT

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

Konfigurē AppleTalk tīklu.

DLC/LLC

IESPĒJOT

IESLĒGTS*

IZSLĒGTS

Iespējojiet vai atspējojiet DLC/LLC protokolu.

DROŠĪBA

DROŠS WEB

HTTPS
PIEPRASĪTS
*

HTTPS PAPILDU

Lai nodrošinātu konfigurācijas pārvaldību,
norādiet, vai iegultais tīmekļa serveris
pieņems sakarus, izmantojot tikai protokolu
HTTPS (drošo HTTP) vai abus protokolus -
HTTP un HTTPS.

IPSEKUNDĀRAIS

TURĒT

ATSPĒJOT*

Norādiet IPsec statusu drukas serverī.

TURĒT: IPsec statuss paliek tāds pats kā
pašreiz konfigurēts.

ATSPĒJOT: IPsec darbība drukas serverī
tiek atspējota.

802.1X

ATIESTATĪT

TURĒT*

Norādiet, vai atstāt drukas serverim 802.1X
iestatījumus, vai arī atiestatīt tos uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

33

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

ATIESTATĪT
DROŠĪBU

*

Norādiet, vai pašreizējie drošības iestatījumi
drukas serverī tiks saglabāti vai atiestatīti uz
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

DIAGNOSTIKA

IEGULTIE TEKSTI

Šajā izvēlnē piedāvātas pārbaudes, kas
palīdz diagnosticēt tīkla aparatūras vai TCP/
IP tīklu savienojuma problēmas.

Iegultās pārbaudes palīdz noteikt, vai tīkla
bojājums ir iekšējs vai ārējs attiecībā pret
iekārtu. Izmantojiet iegulto pārbaudi, lai
drukas serverī pārbaudītu aparatūru un
komunikācijas ceļus. Pēc tam, kad pārbaude
ir atlasīta un iespējota, kā arī tās izpildes laiks
ir iestatīts, lai uzsāktu pārbaudi, atlasiet
IZPILDĪT .

Atkarībā no izpildes laika atlasītā pārbaude
turpinās nepārtraukti, kamēr iekārta tiek
izslēgta vai kamēr rodas kļūda un tiek
izdrukāta diagnostikas lapa.

LAN HW TESTS

*

UZMANĪBU!

Iedarbinot šo iegulto

pārbaudi, tiks izdzēsta TCP/IP konfigurācija.

Veiciet iekšējo atgriezeniskās cilpas testu,
kas nosūta un saņem datu pakotnes tikai
iekšējā tīkla aparatūrā. Šajā tīklā nav ārējo
pārraižu.

HTTP TESTS

*

Pārbaudiet HTTP darbību, izgūstot iepriekš
noteiktas lapas no iekārtas, un testējiet
iegulto tīmekļa serveri.

SNMP TESTS

*

Pārbaudiet SNMP sakaru darbību, piekļūstot
iepriekš definētiem SNMP objektiem iekārtā.

DATU CEĻA TESTS JĀ

*

Nosakiet datu ceļu un bojājumus HP
Postscript 3. līmeņa emulācijas iekārtā. Šis
tests nosūta uz iekārtu iepriekš definētu PS
failu. Ņemot vērā, ka pārbaude tiek veikta
datorizēti, fails nav izdrukājams.

ATLASĪT VISUS
TESTUS

*

Atlasiet visus pieejamos iegultos testus.

IZPILDES LAIKS
[M]

Nosakiet laiku (minūtēs), cik ilgi darbosies
iegultais tests. Jūs varat atlasīt vērtību no 0
līdz 24 minūtēm. Atlasot nulli (0), pārbaude
norisināsies nenoteiktu laiku, kamēr radīsies
kļūda vai iekārta tiks izslēgta.

HTTP, SNMP un datu ceļa pārbaudēs iegūtie
dati pēc pārbaužu pabeigšanas tiek izdrukāti.

IZPILDĪT

*

Izvēlieties, vai uzsākt atlasītos testus.

34

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

EHOTESTS

Pārbaudiet tīkla sakarus. Šis tests nosūta
saites līmeņa paketes uz attālinātā tīkla
saimniekdatoru un pēc tam gaida atbilstošu
atbildi. Lai palaistu ehotestu, iestatiet
sekojošos vienumus:

GALAMĒRĶA
VEIDS

IPV4

IPV6

Norādiet, vai mērķierīce ir IPv4 vai IPv6
mezgls.

GALAMĒRĶIS IPV4

Ievadiet IPv4 adresi.

GALAMĒRĶIS IPV6

Ievadiet IPv6 adresi.

PAKETES IZMĒRS

Norādiet izmēru baitos katrai paketei, kas
nosūtāma uz attālināto saimniekdatoru.
Minimālais izmērs ir 64 (noklusējuma
vērtība), bet maksimālais - 2048.

NOILDZE

Norādiet laiku sekundēs, cik ilgi jāgaida
atbilde no attālinātā saimniekdatora.
Noklusējuma vērtība ir 1, bet maksimālā -
100.

SKAITS

Norādiet ehotesta pakešu skaitu, kas
nosūtāmas šai pārbaudei. Atlasiet vērtību no
1 līdz 100. Noklusējums ir 4. Lai konfigurētu
testa nepārtrauktu darbību, atlasiet 0.

DRUKAS
REZULTĀTI

*

Ja nav iestatīta ehotesta nepārtraukta
darbība, varat izdrukāt pārbaudes rezultātus.

IZPILDĪT

*

Norādiet, vai uzsākt ehotestu.

PING REZULTĀTI

Ehotesta statusu un rezultātus skatiet
vadības paneļa displejā. Jūs varat atlasīt
sekojošos vienumus:

PAKETE
NOSŪTĪTA

Parāda uz attālināto saimniekdatoru nosūtīto
pakešu skaitu (0 - 65535) kopš pēdējā testa
uzsākšanas vai pabeigšanas. Noklusējums ir
0.

PAKETE SAŇEMTA

Parāda no attālinātā saimniekdatora
saņemto pakešu skaitu (0 - 65535) kopš
pēdējā testa uzsākšanas vai pabeigšanas.
Noklusējums ir 0.

PROCENTU
ZAUDĒJUMS

Parāda ehotesta pakešu skaitu procentos (no
0 līdz 100), kas nosūtītas, nesaņemot atbildi
no attālinātā saimniekdatora, kopš pēdējā
testa uzsākšanas vai pabeigšanas.
Noklusējums ir 0.

RTT MIN (APRITES
LAIKS MINŪTĒS)

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei
konstatēto minimālo aprites laiku (RTT) no 0
līdz 4096 milisekundēm. Noklusējums ir 0.

RTT (APRITES
LAIKS)
MAKSIMĀLAIS

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei

konstatēto maksimālo aprites laiku (RTT) no
0 līdz 4096 milisekundēm. Noklusējums ir 0.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

35

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

RTT (APRITES
LAIKS) VIDĒJAIS

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei
patērēto vidējo aprites laiku (RTT) no 0 līdz
4096 milisekundēm. Noklusējums ir 0.

PING DARBĪBĀ

*

Atlasiet, vai vadības panelim jāparāda
ehotesta norise.

ATSVAIDZINĀT

*

Skatot ehotesta rezultātus, šis vienums
atjaunina ehotesta datus, iekļaujot
pašreizējos rezultātus. Ja iestājas izvēlnes
taimauts vai ja manuāli atgriežaties galvenajā
izvēlnē, atjaunošana notiek automātiski.

SAITES ĀTRUMS

AUTOMĀTISKI*

10T PUSE

10T PILNS

100TX PUSE

100TX PILNS

100TX
AUTOMĀTISKS

1000TX PILNS

Drukas servera saites ātrumam un sakaru
režīmam jāatbilst tīklam. Pieejamie
iestatījumi atkarīgi no iekārtas un instalētā
drukas servera.

UZMANĪBU!

Mainot saites iestatījumu,

iespējams, zudīs tīkla sakari ar drukas serveri
un tīkla ierīci.

AUTOMĀTISKI: Drukas serveris izmanto
automātisko saskaņošanu, lai pats veiktu
konfigurāciju atbilstoši maksimāli
pieļaujamam saites ātrumam un sakaru
režīmam. Ja automātiskā saskaņošana nav
izdevusies, atkarībā no konstatētā
centrmezgla/komutatora porta saites ātruma
tiek iestatīta 100TX PUSE vai 10T PUSE.
(1000T pusdupleksās datu apmaiņas izvēle
netiek atbalstīta.)

10T PUSE: 10 Mbps, pusdupleksā darbība.

10T PILNS: 10 Mbps, pilndupleksā darbība.

100TX PUSE: 100 Mbps, pusdupleksā
darbība.

100TX PILNS: 100 Mbps, pilndupleksā
darbība.

100TX AUTOMĀTISKS: Ierobežo
automātisko saskaņošanu līdz
maksimālajam saites ātrumam 100 Mbps.

1000TX PILNS: 1000 Mbps, pilndupleksā
darbība.