HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Printing (Drukāšana)

background image

Izvēlne Printing (Drukāšana)

Šie iestatījumi ietekmē vienīgi darbus bez atpazītām īpašībām. Lielākā daļa darbu atpazīst visas
īpašības un neievēro šajā izvēlnē iestatītos lielumus.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni un pēc tam

atlasietDRUKĀŠANA izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Izvēlnes vienums

Vērtības

Apraksts

EKSEMPLĀRI

Diapazons: 1 - 32 000

Iestatiet noklusējuma eksemplāru skaitu
drukas uzdevumiem. Noklusējuma skaits ir
1.

NOKLUSĒJUMA PAPĪRA IZMĒRS

Parādās pieejamo izmēru saraksts.

Iestatiet noklusējuma papīra izmēru.

NOKLUSĒJUMA PIELĀGOTS PAPĪRA
IZMĒRS

MĒRVIENĪBA

X DIMENSIJA

Y DIMENSIJA

Iestatiet noklusējuma papīra izmēru katram
pielāgotajam drukas uzdevumam.

DIVPUSĒJS

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Iespējojiet vai atspējojiet abpusīgo
drukāšanu.

PIEZĪME

Šī izvēlne ir pieejama vienīgi

modeļiem d,dn un x.

DIVPUSĒJA SAISTĪŠANA

GARĀ MALA*

ĪSĀ MALA

Mainīt divpusīgās drukāšanas iesējuma
malu.

PIEZĪME

Šī izvēlne ir pieejama vienīgi

modeļiem d,dn un x.

IGNORĒT A4/VĒSTULES FORMĀTU

*

Iestatiet, lai iekārta A4 izmēra darbu
drukātu uz vēstuļu izmēra papīra, ja netiek
ievietots A4 papīrs.

MANUĀLA PADEVE

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Iestatījums MANUĀLA PADEVE kļūst par
noklusējumu tiem darbiem, kas neatlasa
padevi.

EDGE TO EDGE OVERRIDE (IGNORĒT
DRUKĀŠANU “BEZ MALĀM”)

*

Mainiet lapas drukājamā laukuma atkāpi no
kreisās un labās malas no vēstules un A4
izmēra pret 2 mm vienpusējai drukāšanai.
Standarta drukājamā laukuma atkāpe no
kreisās un labās malas ir 4 mm.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

21

background image

Izvēlnes vienums

Vērtības

Apraksts

COURIER FONTS

PARASTS*

TUMŠA

Atlasiet Courier fonta veidu.

TUMŠA iestatījums ir iekšējs Courier fonts,
kas pieejams HP LaserJet Series III
printeros un vecākos modeļos.

PLATS A4

*

Izmainiet A4 izmēra papīra drukājamo
laukumu.

: drukājamais laukums ir septiņdesmit
astoņas 10 rakstzīmju iestatnes zīmes
vienā rindā.

: drukājamais laukums ir astoņdesmit 10
rakstzīmju iestatnes zīmes vienā rindā.

DRUKĀT PS KĻŪDAS

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Drukā PS kļūdainās lappuses.

DRUKĀT PDF KĻŪDAS

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Drukā PDF kļūdainās lappuses.