HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - PCL apakšizvēlne

background image

PCL apakšizvēlne

Šajā izvēlnē konfigurē iestatījumus drukāšanas vadības valodai.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni, atlasiet

DRUKĀŠANA izvēlni un pēc tam atlasiet PCL izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Vienums

Vērtības

Apraksts

FORMAS GARUMS

Iestata vertikālo atstarpi noklusējuma papīra izmēram no
5 līdz 128 rindiņām. Noklusējums ir 60.

ORIENTĀCIJA

PORTRETS*

AINAVA

Iestatiet lapas noklusējuma orientāciju.

FONTA AVOTS

Parādās saraksts ar
pieejamiem fontu avotiem.

Atlasa fontu avotu. Noklusējuma iestatījums ir IEKŠĒJS.

FONTA NUMURS

Iekārta katram fontam piešķir numuru un uzskaita šos
numurus PCL fontu sarakstā. Diapazons ir no 0 līdz 102.
Noklusējums ir 0.

FONTA SOLIS

Atlasa fonta iestatni. Atkarībā no atlasītā fonta šis vienums
var neparādīties. Diapazons ir no 0,44 līdz 99,99.
Noklusējums ir 10,00.

SIMBOLU IESTATĪJUMI

Parādās saraksts ar
pieejamiem simbolu
komplektiem.

Iekārtas vadības panelī atlasiet jebkuru no vairākiem
pieejamiem simbolu komplektiem. Simbolu komplekts ir visu
viena fonta rakstzīmju unikāls grupējums. PC-8 vai PC-850
ir ieteicams līnijveida zīmēm. Noklusējuma iestatījums ir
PC-8.

22

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Vērtības

Apraksts

PIEVIENOJIET CR PIE LF

*

Pievienojiet rakstatgriezi katrai rindpadevei, ko iekārta
konstatējusi atpakaļsaderīgos PCL darbos (tikai teksts bez
darbu vadības). Dažas vides jaunu rindu uzrāda tikai
izmantojot rindpadeves vadības kodu.

IEROBEŽOT TUKŠAS
LAPASPUSES

*

Ģenerējot savu PCL, tiek iekļautas papildus formu padeves,
rezultātā izraisot vienas vai vairāku tukšu lappusi
izdrukāšanu. Izvēlieties , lai formu padeves tiktu
ignorētas, ja lappuse ir tukša.

APDRUKĀJAMĀ
MATERIĀLA KARTĒŠANA

PCL5 APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA KARTĒŠANA
komanda atlasa padevi, izmantojot skaitli, kas savieno ar
dažādām pieejamām paplātēm un padevējiem.

STANDARTA*

Numerācija balstās uz jaunākiem HP LaserJet printeriem ar
jauninātām izmaiņām padevju numerācijā.

KLASISKA

Numerācija balstās uz HP LaserJet 4 printeriem un vecākiem
modeļiem.