HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Resets (Atgriešana)

background image

Izvēlne Resets (Atgriešana)

Izmantojiet izvēlni ATIESTATĪJUMI, lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, atspējotu un iespējotu miega
režīmu, kā arī atjauninātu ierīci tad, kad tiek uzstādīti jauni izejmateriāli.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni un pēc tam atlasiet

ATIESTATĪJUMI izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

36

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

ATJAUNOT RŪPNĪCAS
IESTATĪJUMUS

Notīriet lappuses buferi,
noņemiet visus ātrbojīgos
personas datus, atiestatiet
drukāšanas vidi un atgrieziet
visus noklusējuma iestatījumus
atpakaļ uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.

MIEGA REŽĪMS

IZSLĒGTS

IESLĒGTS*

Atlasiet, vai iekārta var pāriet
miega režīmā. Ja izslēgsiet šo
iestatījumu, nevarēsit mainīt
nevienu iestatījumu izvēlnē
MIEGA AIZKAVĒŠANA.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

37