HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana)

background image

Izvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana)

Izmantojiet izvēlni SISTĒMAS IESTATĪŠANA, lai mainītu tādus iekārtas konfigurācijas noklusējumus,
kā miega režīms, iekārtas personalitāte (valoda) un iestrēgumu novēršana.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni un pēc tam

atlasietSISTĒMAS IESTATĪŠANA izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

DATUMS/LAIKS

DATUMS

- - - - /[MMM] (MĒNESIS)/[DD]
(DIENA) GADS =

[YYYY] (GADS)/- - - /[DD]
(DIENA) MĒNESIS=

[YYYY] (GADS)/[MMM]
(MĒNESIS)/- - DAY (DIENA)=

Iestatiet pareizu datumu. Gadu
diapazons ir no 2009. līdz 2037.

DATUMA FORMĀTS

YYYY (GADS)/MMM (MĒNESIS)/
DD (DIENA)
*

MMM/DD/YYYY MĒNESIS/
DIENA/GADS

DD (DIENA)/MMM (MĒNESIS)/
YYYY (GADS)

Izvēlieties secību, kādā datumā
parādīsies gads, mēnesis un
diena.

LAIKS

- - :[MM] (MINŪTES) [PM]
(PĒCPUSDIENĀ, VAKARĀ) =

[HH]: STUNDAS - - [PM]
MINŪTE=

[HH] (STUNDAS):[MM]
(MINŪTES) - - AM (NO RĪTA)/PM
(PĒCPUSDIENĀ, VAKARĀ)=

Izvēlieties laika atveidošanas
konfigurāciju.

LAIKA FORMĀTS

12 STUNDAS*

24 STUNDAS

Izvēlieties, lietot formātu 12
STUNDAS
vai 24 STUNDAS.

DARBU ATMIŅAS
IEROBEŽOJUMS

Patstāvīga vērtība

Diapazons: 1–100

Noklusējums = 32

Nosakiet ātrās kopēšanas darbu
skaitu, ko var glabāt iekārtā.

AIZTURĒTĀ DARBA NOILDZE

IZSLĒGTS*

1 STUNDA

4 STUNDAS

1 DIENA

1 NEDĒĻA

Iestatiet laiku, cik ilgi ātrās
kopēšanas darbi tiks uzkrāti
iekārtā, pirms tie tiek izdzēsti no
rindas. Šis izvēlnes vienums
parādās tikai tad, kad tiek uzstādīts
cietais disks.

PARĀDĪT ADRESI

AUTOMĀTISKI

IZSLĒGTS*

Šis vienums nosaka to, vai iekārtas
IP adrese tiek parādīta displejā ar
ziņojumu Gatavs.

26

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

QUIET MODE (MIEGA REŽĪMS)

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Padara drukāšanu klusāku. Ja šis
iestatījums ir ieslēgts, iekārta
drukās lēnāk.

PADEVES NORISE

Kontrolējiet, kā iekārta apstrādā
papīra padeves un līdzīgas
vadības paneļa uzvednes.

IZMANTOJIET PIEPRASĪTO
PADEVI

TIKAI UN VIENĪGI*

PIRMO

Iestatiet, kā jāapstrādā darbi, kas
nosūtīti drukāšanai uz padeves
paplāti.

TIKAI UN VIENĪGI: Ja
lietotājs ir norādījis, ka jālieto
konkrēta padeve, iekārta
nekad neatlasa citu padevi,
pat ja šī padeve ir tukša.

PIRMO: Ja norādītā padeve ir
tukša, iekārta var vilkt no citas
padeves, pat ja lietotājs ir
īpaši norādījis padevi, ko
izmantot darbam.

MANUĀLI PADOTAIS
ATGĀDINĀJUMS

VIENMĒR*

JA IEVIETOTS

Norādiet, vai ir jāparādās
manuālās padeves ziņojumam,
kad darbam paredzētā papīra
veids vai izmērs neatbilst tam
veidam un izmēram, kas ir
konfigurēts 1. padevei.

VIENMĒR: Pirms manuālās
padeves darba drukāšanas
vienmēr parādās uzvedne.

JA IEVIETOTS: Ziņojums
parādās tikai tad, ja
universālā padeve ir tukša vai
neatbilst darba izmēram vai
veidam.

PS APDRUKĀJAMĀ
MATERIĀLA ATLIKŠANA

IESPĒJOTS*

ATSPĒJOTS

Norādiet, kā jāapstrādā papīrs,
drukājot no Adobe PS drukas
draivera.

IESPĒJOTS: izmanto HP
papīra apstrādes modeli.

ATSPĒJOTS: izmanto papīra
apstrādes modeli Adobe PS.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

27

background image

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

IZMĒRA/VEIDA
ATGĀDINĀJUMS

DISPLEJS*

NERĀDĪT

Norādiet, vai aizverot padevi
vienmēr parādās ziņojums par
padeves konfigurāciju.

DISPLEJS: ziņojums par
padeves konfigurāciju tiek
parādīts, kad padeve ir
aizvērta. Padeves izmēru un
veidu varat konfigurēt,
izmantojot šo ziņojumu.

NERĀDĪT: ziņojums par
padeves konfigurāciju netiek
parādīts.

IZMANTOJIET CITU
PADEVI

IESPĒJOTS*

ATSPĒJOTS

Ieslēdziet vai izslēdziet vadības
paneļa uzvedni, lai atlasītu citu
padevi, kad norādītā padeve ir
tukša.

IESPĒJOTS: iekārta mudina
ievietot papīru atlasītājā
padevē, vai arī izvēlēties citu
padevi.

ATSPĒJOTS: iekārta
lietotāju mudina ievietot
papīru padevē, kas tika
sākotnēji atlasīta.

DIVPUSĒJAS TUKŠAS
LAPASPUSES

AUTOMĀTISKI*

Kontrolējiet, kā iekārta apstrādā
divpusējos drukas uzdevumus
(dupleksēšanu).

AUTOMĀTISKI: iespējo
Smart Duplexing (Gudrā
dupleksēšana), kas iekārtai
paziņo neapstrādāt abas
lapas puses, ja viena no tām
ir tukša. Tas var uzlabot
drukāšanas ātrumu.

: atspējo Smart Duplexing
(Gudrā dupleksēšana) un liek
duplekserim apmest lapu pat
tad, ja tā tiek drukāta tikai no
vienas puses.

PIEZĪME

Šī opcija ir pieejama

tikai HP LaserJet P3011n printerī
vai HP LaserJet P3011dn printerī.

ATTĒLA PAGRIEŠANA

STANDARTA*

AIZSTĀJĒJS

Atlasiet iestatījumu AIZSTĀJĒJS,
ja radušās problēmas ar attēlu
novietošanu uz iepriekš
apdrukātām veidlapām.

28

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

MIEGA AIZKAVĒŠANA

1 MINŪTE

15 MINŪTES

30 MINŪTES*

45 MINŪTES

60 MINŪTES

90 MINŪTES

2 STUNDAS

Samazina jaudas patēriņu, kad
iekārta atlasīto laika periodu ir
bijusi bezdarbībā.

ATMOŠANĀS LAIKS

<DAY OF THE WEEK>
(NEDĒĻAS DIENA)

IZSLĒGTS*

PIELĀGOTS

Konfigurējiet ikdienas iekārtas
atmodas laiku.

DISPLEJA SPILGTUMS

Diapazons ir no 1 līdz 10.

Iestatiet vadības paneļa displeja
spilgtumu. Noklusējuma
iestatījums ir 5.

VALODA

AUTOMĀTISKI*

PCL

PDF

PS

Iestata noklusējuma personalitāti.

NODZĒŠAMIE BRĪDINĀJUMI

DARBS*

IESLĒGTS

Iestata to, vai uz vadības paneļa
pazūd brīdinājums vai, kad tiek
nosūtīts cits darbs.

AUTOMĀTISKA
TURPINĀŠANA

IZSLĒGTS

IESLĒGTS*

Nosaka iekārtas reakciju, kad
sistēma izraisa Auto Continuable
(Automātiska Turpinātspēja)
kļūdu.

IESTRĒGUŠA PAPĪRA
ATKOPŠANA

AUTOMĀTISKI*

IZSLĒGTS

IESLĒGTS

Iestatiet, vai iekārta mēģinās lapas
drukāt vēlreiz pēc iestrēguma
novēršanas.

AUTOMĀTISKI: ja ir pietiekama
atmiņa pilna ātruma divpusējai
drukāšanai, iekārta lapas izdrukā
vēlreiz.

RAM DISKS

AUTOMĀTISKI*

IZSLĒGTS

Iestata to, kā RAM diska funkcija
tiek konfigurēta. Tas ir pieejams
vienīgi tad, ja nav uzstādīts cietais
disks un printerim ir vismaz 8 MB
atmiņa.

AUTOMĀTISKI: iekārta nosaka
RAM diska optimālo lielumu,
balstoties uz pieejamās atmiņas
daudzumu.

IZSLĒGTS: RAM disks ir
atspējots, bet minimāls RAM disks
joprojām ir aktīvs.

VALODA

Parādās saraksts ar visām

pieejamām valodām.

Iestatiet iekārtas valodu.
Noklusējuma valoda ir ANGLISKI.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

29