HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Information (Informācija)

background image

Izvēlne Information (Informācija)

Izmantojiet INFORMĀCIJA izvēlni, lai piekļūtu un drukātu specifisku iekārtas informāciju.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu un pēc tam atlasiet INFORMĀCIJA izvēlni.

Vienums

Apraksts

DRUKĀT IZVĒLNES KARTI

Izdrukā vadības paneļa izvēlņu karti, kurā parādīts vadības paneļa izvēlnes
vienumu izkārtojums un pašreizējie iestatījumi.

DRUKĀT KONFIGURĀCIJU

Izdrukā iekārtas konfigurācijas lapas, kurās parādīti drukāšanas iestatījumi
un uzstādītie piederumi.

DRUKĀT IZEJMATERIĀLU STATUSA
LAPASPUSI

Izdrukā informāciju par aptuvenu atlikušo izejmateriālu daudzumu; ziņo par
kopīgo apstrādāto lappušu un darbu statistiku, sērijas numuru, lappušu
skaitu un apkopes informāciju.

HP klientu ērtībām piedāvā informāciju par aptuvenu atlikušo izejmateriālu
daudzumu. Patiesais atlikušo izejmateriālu daudzuma līmenis var atšķirties
no piedāvātā aptuvenā mērījuma.

DRUKĀT IZMANTOŠANAS LAPASPUSI

Izdrukā sarakstu ar visu papīra izmēru skaitu, kas ir drukāti šajā iekārtā,
uzrāda vai tie ir drukāti vienpusēji, divpusēji, kā arī ziņo par lappušu
daudzumu.

PRINT DEMO PAGE (IZDRUKĀT
DEMONSTRĀCIJAS LAPU)

Izdrukā demonstrācijas lapu.

DRUKĀT DATNES DIREKTORIJU

Izdrukā iekārtā uzkrāto failu nosaukumus un direktoriju.

DRUKĀT PCL FONTU SARAKSTU

Izdrukā pieejamos PCL fontus.

DRUKĀT PS FONTU SARAKSTU

Izdrukā pieejamos PS fontus.

18

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW