HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Manage supplies (Materiālu pārvaldība)

background image

Izvēlne Manage supplies (Materiālu pārvaldība)

Izmantojiet šo izvēlni, lai konfigurētu to, kā iekārta brīdinās, kad izejmateriāli ir sasnieguši kalpošanas
laika beigas.

Lai parādītu: nospiediet pogu

Izvēlne

un pēc tam atlasiet MANAGE SUPPLIES (MATERIĀLU

PĀRVALDĪBA) izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības

Apraksts

AT VERY LOW (AT LĪMENIS IR
ĻOTI ZEMS)

BLACK CARTRIDGE (MELNĀ
KASETNE)

APTURĒT

PROMPT TO CONTINUE
(RĀDĪT UZVEDNI, LAI
TURPINĀTU?)

TURPINĀT*

Izvēlieties, ko iekārtai darīt, kad
printera kasetnes kalpošanas
laiks tuvojas beigām.

APTURĒT: iekārta pārtrauc
darbu, kamēr kasetne tiek
nomainīta.

PROMPT TO CONTINUE
(RĀDĪT UZVEDNI, LAI
TURPINĀTU?)
: iekārta pārtrauc
darbu, kamēr tiek notīrīts
uzvednes ziņojums.

TURPINĀT: iekārta parāda
brīdinājuma ziņojumu, bet turpina
drukāšanu.

USER DEFINED LOW
(LIETOTĀJA NOTEIKTS ZEMS
LĪMENIS)

BLACK CARTRIDGE (MELNĀ
KASETNE)

Izmantojiet bulttaustiņus vai
ciparu tastatūru, lai ievadītu
aptuveno kasetnes daudzumu
procentos, par kura sasniegšanu
iekārtai jūs jābrīdina.

20

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW