HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

background image

Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

Izmantojiet šo izvēlni, lai pēc izmēra un veida konfigurētu padeves paplātes. Ir svarīgi, lai pirms pirmās
drukāšanas jūs ar šīs izvēlnes palīdzību konfigurētu padeves paplātes.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu un pēc tam atlasiet RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU izvēlni.

PIEZĪME

Ja līdz šim izmantojāt citas HP LaserJet iekārtas, tad, iespējams, esat pieradis konfigurēt

1. padevi režīmam First (Pirmais) vai režīmam Cassette (Kasete). HP LaserJet P3010 sērijas printerī
1. padevi iestatīt uz JEBKĀDS IZMĒRS un JEBKĀDS VEIDS ir tas pats, kas iestatīt režīmam First
(Pirmais). 1. padeves izmēra iestatīšana, kas nav JEBKĀDS IZMĒRS vai JEBKĀDS VEIDS, ir tāda
pati kā režīms Cassette (Kasetne).

Izvēlnes vienums

Vērtība

Apraksts

1. PADEVES IZMĒRS

Sarakstā atlasiet papīra izmēru.

Konfigurējiet papīra izmēru 1. padevei.
Noklusējuma iestatījums ir JEBKĀDS
IZMĒRS
. Lai redzētu pilnu pieejamo izmēru
sarakstu, skatiet

Atbalstītais papīrs un

apdrukājamā materiāla izmēri 73. lpp.

1. PADEVES VEIDS

Sarakstā atlasiet papīra veidu.

Konfigurējiet papīra veidu 1. padevei.
Noklusējuma iestatījums ir JEBKĀDS
VEIDS
. Lai redzētu pilnu pieejamo veidu
sarakstu, skatiet

Atbalstītā papīra un

apdrukājamā materiāla veidi 76. lpp.

PADEVE <X> IZMĒRS

X = 2 vai pēc izvēles 3 vai 4

Sarakstā atlasiet papīra izmēru.

Konfigurējiet papīra izmēru norādītajai
padevei. Atkarībā no jūsu valsts/reģiona
noklusējuma lielums ir VĒSTULE vai A4.
Lai redzētu pilnu pieejamo izmēru sarakstu,
skatiet

Atbalstītais papīrs un apdrukājamā

materiāla izmēri 73. lpp.

PADEVE <X> VEIDS

X = 2 vai pēc izvēles 3 vai 4

Sarakstā atlasiet papīra veidu.

Konfigurējiet papīra veidu norādītajai
padevei. Noklusējuma iestatījums ir
PARASTAIS. Lai redzētu pilnu pieejamo
veidu sarakstu, skatiet

Atbalstītā papīra un

apdrukājamā materiāla veidi 76. lpp.

LVWW

Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

19