HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Show Me How (Kā to darīt)

background image

Izvēlne Show Me How (Kā to darīt)

Lai drukātu iekārtas lietošanas norādījumus, izmantojiet izvēlni PARĀDĪT KĀ.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu un pēc tam atlasiet PARĀDĪT KĀ izvēlni.

Vienums

Paskaidrojums

IZŅEMIET IESTRĒGUŠOS PAPĪRUS

Sniedz norādījumus iestrēgumu iztīrīšanai no iekārtas.

IEVIETOT PADEVĒS APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS

Sniedz norādījumus par to, kā piepildīt un konfigurēt padeves.

IEVIETOT SPECIĀLOS APDRUKĀJAMOS
MATERIĀLUS

Sniedz norādījumus par to, kā ievietot īpašus apdrukājamos materiālus,
piemēram, aploksnes, caurspīdīgās plēves un uzlīmes.

DRUKĀT UZ ABĀM PUSĒM

Sniedz paskaidrojumus drukāšanai uz abām papīra pusēm (dupleksā
drukāšana).

ATBILSTOŠS PAPĪRS

Sniedz sarakstu ar atbalstīto papīru un apdrukājamiem materiāliem.

DRUKĀT PALĪDZĪBAS ROKASGRĀMATU

Izdrukā lapu, kurā parādītas saites uz papildu palīdzību tīmeklī.

PRODUCT VIEWS (IERĪCES ATTĒLI)

Izdrukā lappusi, kurā aprakstītas iekārtas sastāvdaļas.

LVWW

Izvēlne Show Me How (Kā to darīt)

15