HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vadības paneļa izkārtojums

background image

Vadības paneļa izkārtojums

Izmantojiet vadības paneli informācijas saņemšanai par iekārtu un darba statusu un iekārtas
konfigurēšanai.

1

2

3

4

5
6
7
8

11

9

10

14

13

12

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

1.

Vadības paneļa displejs

Parāda statusa informāciju, izvēlnes, palīdzības informāciju un kļūdas
ziņojumus.

2.

Augšup vērstā bultiņa

Naviģē uz iepriekšējo saraksta vienumu vai palielina skaitlisko vienumu vērtību.

3.

Poga

Izvēlne

Atver un aizver izvēlnes.

4.

Poga

OK

(Labi)

Saglabā atlasīto vienuma vērtību.

Veic darbību, kas saistīta ar vadības paneļa displejā iezīmēto vienumu

Dzēš kļūdas stāvokli, ja šis stāvoklis ir dzēšams.

Atver izvēlnes, kad iekārta iekārtai ir Gatavs statuss.

5.

Indikators

Gatavs

On (Ieslēgts): iekārta ir tiešsaistē un gatava pieņemt datus drukāšanai.

Off (Izslēgts): iekārta nevar pieņemt datus, jo tā ir nesaistē (pauzēta) vai
tajā radusies kļūda.

Blinking (Mirgošana): iekārta pāriet nesaistē. iekārta aptur pašreizējā
drukas uzdevuma apstrādi un noņem visas aktīvās lappuses no papīra
ceļa.

6.

Lejup vērstā bultiņa

Naviģē uz nākamo saraksta vienumu vai samazina skaitlisko vienumu vērtību.

7.

Indikators

Dati

On (Ieslēgts): iekārtai ir dati drukāšanai, bet tā gaida, līdz tiks saņemti visi
dati.

Off (Izslēgts): iekārtai nav datu drukāšanai.

Blinking (Mirgošana): iekārta apstrādā vai drukā datus.

12

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

8.

Indikators

Uzmanību

On (Ieslēgts): iekārtai radusies problēma. Skatīt vadības paneļa displeju.

Off (Izslēgts): iekārta darbojas bez kļūdām.

Blinking (Mirgošana): jāveic darbība. Skatīt vadības paneļa displeju.

9.

Ciparu tastatūra.

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts printeriem HP LaserJet
P3011 vai HP LaserJet P3015.

Ievada skaitliskās vērtības.

10.

C

Poga Clear (Notīrīt)

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts printeriem HP LaserJet
P3011 vai HP LaserJet P3015.

Atjauno noklusējuma vērtības un iziet no palīdzības ekrāna.

11.

Mapes poga

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts printeriem HP LaserJet
P3011 vai HP LaserJet P3015.

Nodrošina ātru piekļuvi izvēlnei IZGŪT DARBU.

12.

Atpakaļvērstā bultiņa

Pāriet atpakaļ par vienu līmeni izvēlņu kokā vai par vienu skaitļa kārtu.

13.

Poga Stop (Pārtraukt)

Atceļ pašreizējo drukas uzdevumu un izdzēš tā lappuses no iekārtas.

14.

Poga Help (Palīdzība)

Sniedz informāciju par vadības paneļa displejā redzamo ziņojumu.

Iziet no palīdzības ekrāna.

LVWW

Vadības paneļa izkārtojums

13