HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlņu izmantošana

background image

Izvēlņu izmantošana

1.

Nospiediet pogu

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas vai uz augšup vērstās bultiņas lai naviģētu sarakstos.

3.

Nospiediet pogu

Labi

, lai atlasītu opciju.

4.

Nospiediet uz atpakaļvērstā bultiņas , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.

5.

Nospiediet pogu

Izvēlne

, lai izietu no izvēlnes.

6.

Lai skatītu papildinformāciju par vienumu, nospiediet palīdzības pogu .

Zemāk uzskaitītas galvenās izvēlnes.

Galvenās izvēlnes

PARĀDĪT KĀ

IZGŪT DARBU

INFORMĀCIJA

RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU

MANAGE SUPPLIES (MATERIĀLU PĀRVALDĪBA)

KONFIGURĒJIET IERĪCI

DIAGNOSTIKA

PAKALPOJUMS

14

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW