HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Help

background image

HP LaserJet P3010-serie printer
Gebruikershandleiding voor de
HP geïntegreerde webserver

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Geïntegreerde webserver voor de HP LaserJet

P3010

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en garantie

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd. Niets
in deze verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Handelsmerken en credits

Adobe®, PostScript® en Pantone® zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS
geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Inhoudsopgave

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver? ................................................................................................. 2

Functies .............................................................................................................................. 2
HP Web JetAdmin en de HP geïntegreerde webserver ...................................................... 3

Systeemvereisten ................................................................................................................................. 4
De HP geïntegreerde webserver openen ............................................................................................. 5
Aanmelden en afmelden ...................................................................................................................... 6

Als beheerder aanmelden .................................................................................................... 6
Afmelden als beheerder ...................................................................................................... 6

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren ................................................................................... 7

2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP geïntegreerde webserver

Status apparaat .................................................................................................................................. 10
Configuratiepagina ............................................................................................................................. 11
Pagina Status benodigdheden ........................................................................................................... 13
Pagina Gebeurtenislogboek ............................................................................................................... 14
Gebruikspagina .................................................................................................................................. 15
Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 18
Foto van bedieningspaneel ................................................................................................................ 19
Afdrukken .......................................................................................................................................... 20

Een bestand afdrukken of firmware bijwerken vanaf het scherm Afdrukken .................... 21

3 Het product configureren vanuit de schermen van het tabblad Instellingen

Apparaat configureren ........................................................................................................................ 24

De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken ............................................ 25

Formaten/typen laden ........................................................................................................................ 26
E-mailserver ....................................................................................................................................... 27

Uitgaande e-mail configureren ........................................................................................... 28
Het retour-e-mailadres configureren .................................................................................. 28

Waarschuwingsabonnementen .......................................................................................................... 29

Het scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen gebruiken met een apparaat ...... 30

Waarschuwingsdrempels ................................................................................................................... 34
AutoSend ............................................................................................................................................ 35

De functie AutoSend inschakelen ...................................................................................... 36

NLWW

iii

background image

Beveiliging .......................................................................................................................................... 37

Wizard Beveiligingsconfiguratie HP Jetdirect .................................................................... 38
Beveiligingsinstellingen configureren ................................................................................. 39
Beveiligingsinstellingen voor harde schijf en massaopslag ............................................... 45
Status van beveiligingsinstellingen .................................................................................... 47

Overige koppelingen bewerken .......................................................................................................... 48

Een koppeling toevoegen .................................................................................................. 49
Een koppeling verwijderen ................................................................................................. 49

Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 50
Taal .................................................................................................................................................... 51
Datum & tijd ........................................................................................................................................ 52

Datum en tijd - geavanceerd .............................................................................................. 52
Datum en tijd - instellingen zomertijd/wintertijd .................................................................. 53

Sluimerschema ................................................................................................................................... 55

4 Netwerkfuncties beheren vanuit de schermen van het tabblad Netwerk

Overzicht ............................................................................................................................................ 58

5 Overige koppelingen gebruiken als een informatiebron

hp instant support ............................................................................................................................... 62

Hoe werkt hp instant support? ........................................................................................... 62
Informatie die beschikbaar is op hp instant support .......................................................... 62

Benodigdheden aanschaffen .............................................................................................................. 63
Productondersteuning ........................................................................................................................ 64
Toon procedure .................................................................................................................................. 65
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract .................................................................................... 66

Index ................................................................................................................................................................... 67

iv

NLWW

background image

Lijst van tabellen

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver ............................................................................................................. 7
Tabel 2-1 Status apparaat ................................................................................................................................ 10
Tabel 2-2 Configuratiepagina ........................................................................................................................... 11
Tabel 2-3 Pagina Status benodigdheden ......................................................................................................... 13
Tabel 2-4 Pagina gebeurtenislogboek ............................................................................................................. 14
Tabel 2-5 Gebruikspagina ................................................................................................................................ 17
Tabel 2-6 Pagina Afdrukken ............................................................................................................................. 20
Tabel 3-1 Apparaat configureren ..................................................................................................................... 24
Tabel 3-2 Formaten/typen laden ...................................................................................................................... 26
Tabel 3-3 E-mailserver ..................................................................................................................................... 27
Tabel 3-4 Waarschuwingsabonnementen ........................................................................................................ 29
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 35
Tabel 3-6 Beveiliging ........................................................................................................................................ 37
Tabel 3-7 Beveiligingsinstellingen configureren ............................................................................................... 41
Tabel 3-8 Statusinformatie harde schijven ....................................................................................................... 45
Tabel 3-9 Configuratieopties voor harde schijven ............................................................................................ 46
Tabel 3-10 Statussen van gecodeerde schijven .............................................................................................. 46
Tabel 3-11 Overige koppelingen bewerken ..................................................................................................... 48
Tabel 3-12 Taal ................................................................................................................................................ 51
Tabel 3-13 Datum & tijd .................................................................................................................................... 52
Tabel 3-14 Sluimerschema .............................................................................................................................. 55
Tabel 4-1 Netwerkinstellingen .......................................................................................................................... 58

NLWW

v

background image

vi

NLWW

background image

Lijst van afbeeldingen

Afbeelding 1-1 Voorbeeld van een scherm van de HP geïntegreerde webserver ............................................ 7
Afbeelding 2-1 Scherm Status apparaat ......................................................................................................... 10
Afbeelding 2-2 Scherm Configuratiepagina .................................................................................................... 11
Afbeelding 2-3 Scherm Pagina Status benodigdheden .................................................................................. 13
Afbeelding 2-4 Scherm Pagina Gebeurtenislogboek ....................................................................................... 14
Afbeelding 2-5 Scherm Gebruikspagina (1 van 3) ........................................................................................... 15
Afbeelding 2-6 Scherm Gebruikspagina (2 van 3) ........................................................................................... 16
Afbeelding 2-7 Scherm Gebruikspagina (3 van 3) ........................................................................................... 16
Afbeelding 2-8 Scherm Apparaatgegevens .................................................................................................... 18
Afbeelding 2-9 Scherm Foto van bedieningspaneel ....................................................................................... 19
Afbeelding 2-10 Scherm Afdrukken ................................................................................................................. 20
Afbeelding 3-1 Scherm Apparaat configureren ............................................................................................... 24
Afbeelding 3-2 Scherm Formaten/typen laden ................................................................................................ 26
Afbeelding 3-3 Scherm E-mailserver ............................................................................................................... 27
Afbeelding 3-4 Scherm Waarschuwingsabonnementen ................................................................................. 29
Afbeelding 3-5 Scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen ................................................................ 31
Afbeelding 3-6 Scherm Waarschuwingsabonnementen – testen ................................................................... 33
Afbeelding 3-7 Scherm Waarschuwingsdrempels ........................................................................................... 34
Afbeelding 3-8 Scherm AutoSend ................................................................................................................... 35
Afbeelding 3-9 Scherm Beveiliging ................................................................................................................. 37
Afbeelding 3-10 Wizard Beveiligingsconfiguratie HP Jetdirect ........................................................................ 39
Afbeelding 3-11 Scherm Beveiligingsinstellingen configureren (1 van 2) ........................................................ 40
Afbeelding 3-12 Scherm Beveiligingsinstellingen configureren (2 van 2) ........................................................ 40
Afbeelding 3-13 Scherm Beveiligingsinstellingen voor de harde schijf en massaopslag ................................. 45
Afbeelding 3-14 Scherm Overige koppelingen bewerken ............................................................................... 48
Afbeelding 3-15 Scherm Apparaatgegevens .................................................................................................. 50
Afbeelding 3-16 Scherm Taal .......................................................................................................................... 51
Afbeelding 3-17 Scherm Datum & tijd ............................................................................................................. 52
Afbeelding 3-18 Scherm Datum-/tijdsindeling ................................................................................................. 53
Afbeelding 3-19 Scherm Datum en tijd - instellingen zomertijd/wintertijd ....................................................... 53
Afbeelding 3-20 Scherm Sluimerschema ........................................................................................................ 55
Afbeelding 4-1 Scherm Netwerkinstellingen ................................................................................................... 58
Afbeelding 5-1 Scherm Overige koppelingen .................................................................................................. 61

NLWW

vii

background image

viii

NLWW

background image

1