HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Beveiliging

background image

Beveiliging

In de volgende afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u het scherm Beveiliging kunt gebruiken.

Afbeelding 3-9

Scherm Beveiliging

1

2

3

4

5

Tabel 3-6

Beveiliging

Onderdeel

Gebied op het
scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

Tabbladen en -
menu's van de
HP geïntegreerde
webserver

Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

op pagina 7

.

2

Knop Wizard
Beveiligings-
configuratie HP
Jetdirect

Met de knop Wizard Beveiligingsconfiguratie HP Jetdirect kunt u
beveiligingsinstellingen voor de HP Jetdirect-afdrukserver van het apparaat
configureren.

3

Knop
Beveiligingsinstelli
ngen configureren

Met de knop Beveiligingsinstellingen configureren kunt u de
beheerderswachtwoorden, opties voor de geïntegreerde webserver en andere
beveiligingsinstellingen configureren.

NLWW

Beveiliging

37

background image

Onderdeel

Gebied op het
scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

4

Knop
Beveiligingsinstelli
ngen voor de harde
schijf en
massaopslag

Met de knop Opslag beveiligd wissen uitvoeren kunt u schijven wissen. Hierbij
worden alle gegevens verwijderd van apparaten voor massaopslag die op het apparaat
zijn aangesloten.

OPMERKING:

U kunt de instellingen voor de gewenste methode voor Opslag veilig

wissen configureren in het gedeelte Modus Bestand wissen van de pagina met
beveiligingsinstellingen voor het apparaat.

OPMERKING:

Stel een wachtwoord in voor het bestandssysteem van het apparaat

voordat u Opslag veilig wissen gebruikt. U kunt het wachtwoord van het
bestandssysteem instellen in het gedeelte Wachtwoord bestandssysteem van de
pagina met beveiligingsinstellingen voor het apparaat. Zie

Beveiligingsinstellingen

configureren op pagina 39

.

OPMERKING:

Deze knop wordt niet weergegeven als er op het apparaat geen

apparaat voor massaopslag is geïnstalleerd.

OPMERKING:

Klik op Automatische coderingsinstelling toepassen om codering

in te schakelen voor een HP Secure Hard Drive.

5

Status van
beveiligingsinstel-
lingen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de huidige beveiligingsinstellingen van het
apparaat. U kunt deze instellingen wijzigen door op de knop Beveiligingsinstellingen
configureren
te klikken.

Wizard Beveiligingsconfiguratie HP Jetdirect