HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Het scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen gebruiken met een apparaat

background image

Het scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen gebruiken met een

apparaat

U kunt vier verschillende lijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst.

Tabel 3-4

Waarschuwingsabonnementen (vervolg)

30

Hoofdstuk 3 Het product configureren vanuit de schermen van het tabblad Instellingen

NLWW

background image

Het scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen dat wordt weergegeven als u op Bewerken
of Nieuwe waarschuwingsbestemming klikt, lijkt op de volgende afbeelding.

Afbeelding 3-5

Scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen

NLWW

Waarschuwingsabonnementen

31

background image

Waarschuwingen configureren

1.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op Nieuwe waarschuwingsbestemming om een nieuwe bestemmingslijst te maken.

-of-

Klik naast een bestemmingslijst op Bewerken om deze te wijzigen.

Het scherm Waarschuwingsabonnementen – instellen wordt weergegeven.

2.

Geef de e-mailadressen op van de personen die waarschuwingen moeten ontvangen. In grote
omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers, URL's en
mobiele apparaten voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door
elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.

3.

Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten
worden verzonden. (Klik op Alle waarschuwingen weergeven om alle waarschuwingen te
bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.)

4.

Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen
de volgende pagina's omvatten. (Ga naar het tabblad Informatie om voorbeelden van deze
pagina's te bekijken.)

Pagina Status benodigdheden

Gebruikspagina

Configuratiepagina

Pagina gebeurtenislogboek

XML-gegevens

Selecteer XML-gegevens als een van de geselecteerde bestemmingen voor het ontvangen van
waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan
het e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld Gebruikspagina en Pagina
gebeurtenislogboek
selecteert, ontvangt u één e-mailbericht met twee bijlagen, een voor elke
selectie. Als u ook de optie XML-gegevens selecteert, ontvangt u één e-mailbericht met drie
bijlagen: één bijlage voor de Gebruikspagina in HTML, één voor de Pagina
gebeurtenislogboek
in HTML en een derde bijlage met ondersteunende informatie in een
tekstbestand met een XML-extensie.

5.

Klik op Toepassen om de informatie op te slaan.

6.

Herhaal stap 1 tot en met 6 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

Gebruik de volgende procedure om de configuratie van de bestemmingslijst te testen.

32

Hoofdstuk 3 Het product configureren vanuit de schermen van het tabblad Instellingen

NLWW

background image

De configuratie van een bestemmingslijst testen

1.

Klik op de knop Test naast de bestemmingslijst die u wilt testen.

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.

Afbeelding 3-6

Scherm Waarschuwingsabonnementen – testen

2.

Selecteer de bestemmingen die u wilt testen.

3.

Het Retouradres is het e-mailadres van het apparaat. Typ uw e-mailadres in het vak
Retouradres om een bericht te ontvangen over fouten die zijn gegenereerd door de
testwaarschuwing (bijvoorbeeld voor het melden van een onjuist bestemmingsadres).

4.

Desgewenst kunt u in het tekstveld Uw opmerkingen (optioneel) aanvullende informatie invoeren
die aan het begin van de e-mailwaarschuwing wordt weergegeven (optioneel).

5.

Klik op OK.

Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

1.

Als u meerdere bestemmingen hebt geconfigureerd, kunt u een bestemming of bestemmingslijst
verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen naast de bestemming of bestemmingslijst die
u wilt verwijderen.

2.

Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

NLWW

Waarschuwingsabonnementen

33