HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Functies

background image

Functies

U kunt de HP geïntegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om
de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te
gebruiken. U kunt de volgende taken uitvoeren met de HP geïntegreerde webserver:

Firmware-updates uploaden

Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken

De resterende levensduur voor alle benodigdheden bepalen en specifieke bestelinformatie voor
benodigdheden configureren

Toegang krijgen tot de pagina met technische ondersteuning voor uw apparaat

Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente apparaatgebeurtenissen

Koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen

Apparaatconfiguratie, bijvoorbeeld ladeconfiguraties, bekijken en wijzigen

De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen

Informatiepagina's, zoals de Configuratiepagina, bekijken en afdrukken

Waarschuwingen over productgebeurtenissen ontvangen via e-mail, bijvoorbeeld wanneer het
product bijna geen toner meer heeft. Maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen per
gebruiker (beheerders of service), met maximaal twintig ontvangers per lijst

De taal selecteren waarin de schermen van de HP geïntegreerde webserver moeten worden
weergegeven

Een PDF-bestand of afdrukklaar bestand met een HP-product afdrukken zonder de printerdriver
van het apparaat te installeren

2

Hoofdstuk 1 Overzicht

NLWW

background image

Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen, zodat het apparaat na een bepaalde
periode van inactiviteit naar de sluimermodus schakelt

Voor elke dag wektijden instellen zodat het apparaat klaar is met initialiseren en kalibreren wanneer
u het wilt gebruiken

Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden regelmatig
naar uw serviceprovider verzenden