HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Hjelp

background image

Skriver i HP LaserJet P3010-serien
Brukerhåndbok for HPs innebygde
webserver

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Innebygd webserver for HP LaserJet P3010

Brukerhåndbok

background image

Opphavsrett og garanti

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester går frem av
garantibestemmelsene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal bli sett på som
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Varemerker

Adobe®, PostScript® og Pantone® er
varemerker for Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd webserver? ........................................................................................................... 2

Funksjoner .......................................................................................................................... 2
HP Web JetAdmin og HPs innebygde webserver ............................................................... 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åpne HPs innebygde webserver .......................................................................................................... 5
Logge på og logge av ........................................................................................................................... 6

Slik logger du deg på som administrator ............................................................................. 6
Slik logger du deg av som administrator ............................................................................. 6

Navigere i HPs innebygde webserver .................................................................................................. 7

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Enhetsstatus ....................................................................................................................................... 10
Konfigurasjonsside ............................................................................................................................. 11
Statusside for rekvisita ....................................................................................................................... 13
Hendelseslogg-siden .......................................................................................................................... 14
Forbruksside ....................................................................................................................................... 15
Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 18
Øyeblikksbilde av kontrollpanel .......................................................................................................... 19
Skriv ut ............................................................................................................................................... 20

Skrive ut en fil eller oppdatere fastvare fra Skriv ut-siden ................................................. 21

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-sidene

Konfigurer enhet ................................................................................................................................. 24

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden ....................................................................... 24

Skuffstørrelser/-typer .......................................................................................................................... 26
E-postserver ....................................................................................................................................... 27

Konfigurere utgående e-post ............................................................................................. 27
Konfigurere retur-e-postadressen ...................................................................................... 28

Varslingsabonnement ......................................................................................................................... 29

Bruke Varslingsabonnement – oppsett-siden med et produkt .......................................... 30

Varslingsterskelverdier ....................................................................................................................... 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

Slik slår du på AutoSend-funksjonen ................................................................................. 35

NOWW

iii

background image

Sikkerhet ............................................................................................................................................ 36

Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect ........................................................ 37
Sikkerhetsinnstillinger for enheten ..................................................................................... 38
Sikkerhetsinnstillinger for harddisk og masselagring ......................................................... 44
Status for sikkerhetsinnstillinger ........................................................................................ 46

Rediger andre koblinger ..................................................................................................................... 47

Legge til en kobling ............................................................................................................ 48
Fjerne en kobling ............................................................................................................... 48

Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 49
Språk .................................................................................................................................................. 50
Dato og tid .......................................................................................................................................... 51

Dato og tid – avansert ........................................................................................................ 52
Dato og tid – Innstillinger for tidsserver for nettverk .......................................................... 52

Tidsskjema for dvale .......................................................................................................................... 54

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt .............................................................................................................................................. 56

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Slik fungerer hp instant support ......................................................................................... 60
Informasjon tilgjengelig fra hp instant support ................................................................... 60

Kjøp rekvisita ...................................................................................................................................... 61
Produktstøtte ...................................................................................................................................... 62
Vis meg hvordan ................................................................................................................................ 63
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt .................................................................................. 64

Stikkordregister ................................................................................................................................................ 65

iv

NOWW

background image

Tabelliste

Tabell 1-1 HPs innebygde webserver ................................................................................................................ 7
Tabell 2-1 Enhetsstatus .................................................................................................................................... 10
Tabell 2-2 Konfigurasjonsside .......................................................................................................................... 11
Tabell 2-3 Statusside for rekvisita .................................................................................................................... 13
Tabell 2-4 Hendelsesloggside .......................................................................................................................... 14
Tabell 2-5 Forbruksside .................................................................................................................................... 17
Tabell 2-6 Skriv ut-side ..................................................................................................................................... 20
Tabell 3-1 Konfigurer enhet .............................................................................................................................. 24
Tabell 3-2 Skuffstørrelser/-typer ....................................................................................................................... 26
Tabell 3-3 E-postserver .................................................................................................................................... 27
Tabell 3-4 Varslingsabonnement ...................................................................................................................... 29
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 34
Tabell 3-6 Sikkerhet ......................................................................................................................................... 36
Tabell 3-7 Konfigurer sikkerhetsinnstillinger ..................................................................................................... 40
Tabell 3-8 Harddiskstatuser ............................................................................................................................. 44
Tabell 3-9 Alternativer for konfigurering av harddisk ........................................................................................ 45
Tabell 3-10 Statuser for kryptert disk ............................................................................................................... 45
Tabell 3-11 Rediger andre koblinger ................................................................................................................ 47
Tabell 3-12 Språk ............................................................................................................................................. 50
Tabell 3-13 Dato og tid ..................................................................................................................................... 51
Tabell 3-14 Tidsskjema for dvale ..................................................................................................................... 54
Tabell 4-1 Nettverksinnstillinger ....................................................................................................................... 56

NOWW

v

background image

vi

NOWW

background image

Figurliste

Figur 1-1 Eksempel på HP EWS-side ................................................................................................................ 7
Figur 2-1 Enhetsstatus-siden ........................................................................................................................... 10
Figur 2-2 Konfigurasjonsside-siden .................................................................................................................. 11
Figur 2-3 Statusside for rekvisita-siden ............................................................................................................ 13
Figur 2-4 Hendelseslogg-siden ........................................................................................................................ 14
Figur 2-5 Forbruksside-siden (1 av 3) .............................................................................................................. 15
Figur 2-6 Forbruksside-siden (2 av 3) .............................................................................................................. 16
Figur 2-7 Forbruksside-siden (3 av 3) .............................................................................................................. 16
Figur 2-8 Enhetsinformasjon-siden .................................................................................................................. 18
Figur 2-9 Øyeblikksbilde av kontrollpanel-siden ............................................................................................... 19
Figur 2-10 Skriv ut-siden .................................................................................................................................. 20
Figur 3-1 Konfigurer enhet-siden ...................................................................................................................... 24
Figur 3-2 Skuffstørrelser/-typer-siden ............................................................................................................... 26
Figur 3-3 E-postserver-siden ............................................................................................................................ 27
Figur 3-4 Varslingsabonnement-siden ............................................................................................................. 29
Figur 3-5 Varslingsabonnement – oppsett-siden ............................................................................................. 30
Figur 3-6 Varslingsabonnement – test-siden ................................................................................................... 32
Figur 3-7 Varslingsterskelverdier-siden ............................................................................................................ 33
Figur 3-8 AutoSend-siden ................................................................................................................................ 34
Figur 3-9 Sikkerhet-siden ................................................................................................................................. 36
Figur 3-10 Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect ...................................................................... 38
Figur 3-11 Sikkerhetsinnstillinger for enheten-siden (1 av 2) ........................................................................... 39
Figur 3-12 Sikkerhetsinnstillinger for enheten-siden (2 av 2) ........................................................................... 39
Figur 3-13 Siden Sikkerhetsinnstillinger for harddisk og masselagring ............................................................ 44
Figur 3-14 Rediger andre koblinger-siden ........................................................................................................ 47
Figur 3-15 Enhetsinformasjon-siden ................................................................................................................ 49
Figur 3-16 Språk-siden ..................................................................................................................................... 50
Figur 3-17 Dato og tid-siden ............................................................................................................................. 51
Figur 3-18 Dato/tid-format-siden ...................................................................................................................... 52
Figur 3-19 Dato og tid – Innstillinger for tidsserver for nettverk-siden .............................................................. 52
Figur 3-20 Tidsskjema for dvale-siden ............................................................................................................. 54
Figur 4-1 Nettverksinnstillinger-side ................................................................................................................. 56
Figur 5-1 Andre koblinger-siden ....................................................................................................................... 59

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1