HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Enhetsinformasjon

background image

Enhetsinformasjon

Bruk Enhetsinformasjon-siden til å gi enheten navnet du ønsker, tildele et gjenstandsnummer og
konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetsnavnet,
enhetsmodellen og serienummeret er også tilgjengelige på denne siden.

Figur 3-15

Enhetsinformasjon-siden

MERK:

Hvis du foretar endringer på Enhetsinformasjon-siden, klikker du på Bruk for å lagre

endringene.

Informasjonen som skrives inn her, vises på Enhetsinformasjon-siden som åpnes fra kategorien
Informasjon. Informasjonen vises også i e-postmeldinger som sendes fra produktet. Denne
informasjonen er nyttig hvis du må finne produktet for å bytte rekvisita eller løse et problem.

NOWW

Enhetsinformasjon

49