HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigurer enhet

background image

Konfigurer enhet

Bruk Konfigurer enhet-siden til å skrive ut sider med informasjon om enheten og konfigurere enheten
eksternt.

Menyene på denne siden ligner menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av
enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HP EWS. Se i dokumentasjonen som fulgte med
enheten, for å få mer informasjon om menyer som støttes av enheten.

Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 3-1

Konfigurer enhet-siden

1

2

3

Tabell 3-1

Konfigurer enhet

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer
for HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde webserver på side 7

.

2

Velg en meny

Vis meg hvordan-menyen

Se trinnvise instruksjoner for å utføre
skriveroppgaver.

Informasjon-menyen

Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon
om enheten og konfigurasjonen.

Papirhåndtering-menyen

Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff.

Administrer rekvisita

Definer hvilket rekvisitanivå som indikerer at det er lite
rekvisita igjen, og konfigurer hvordan dette nivået skal
håndteres i produktet.

Konfigurer enhet-menyen

Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel.
Du kan for eksempel konfigurere personlige
innstillinger fra denne menyen, for eksempel
innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.

DIAGNOSTIKK-menyen

Få informasjon om enheten som du kan bruke til å
feilsøke problemer.

3

Plusstegn (

)

Klikk på plusstegnet ved siden av en meny, eller klikk på menyen, hvis du vil vise
undermenyene eller underoppføringene.