HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden

background image

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden

Følgende prosedyre er bare et eksempel. Bruk lignende prosedyrer til å angi andre menyelementer.

24

Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-sidene

NOWW

background image

Følg disse trinnene for å skrive ut en konfigurasjonsside (eksempel på fremgangsmåte).

1.

Klikk på Informasjon.

2.

Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk deretter på Bruk.

MERK:

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort på Papirhåndtering-menyen.

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet. Eventuelle endringer vises på
Enhetsstatus-siden, Konfigurasjonsside-siden og Papirhåndtering-menyen.

NOWW

Konfigurer enhet

25