HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sikkerhet

background image

Sikkerhet

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Sikkerhet-siden.

Figur 3-9

Sikkerhet-siden

1

2

3

4

5

Tabell 3-6

Sikkerhet

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og
menyer for HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde webserver på side 7

.

2

Veiviser for
sikkerhets-
konfigurasjon for
HP Jetdirect
-
knappen

Med Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect-knappen kan du
konfigurere sikkerhetsinnstillinger for enhetens HP Jetdirect-utskriftsserver.

3

Sikkerhetsinnstil-
linger for enheten
-
knappen

Med Sikkerhetsinnstillinger for enheten-knappen kan du konfigurere administrative
passord, alternativer for den innebygde webserveren og andre sikkerhetsinnstillinger.

36

Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-sidene

NOWW

background image

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

4

Sikkerhetsinnstil-
linger for harddisk
og masselagring
-
knappen

Med Utfør sikker lagersletting-knappen får du mulighet til å utføre diskrensinger som
fjerner alle dataene som er lagret på en masselagringsenhet som er tilknyttet enheten.

MERK:

Innstillingene for typen sikker lagersletting som skal utføres, konfigureres i

delen Filslettingsmodus på sikkerhetsinnstillingssiden for enheten.

MERK:

Angi filsystempassordet for enheten før du utfører en sikker lagersletting.

Angi filsystempassordet i delen Filsystempassord på sikkerhetsinnstillingssiden for
enheten. Se

Sikkerhetsinnstillinger for enheten på side 38

.

MERK:

Denne knappen vises ikke hvis enheten ikke har installert en

masselagringsenhet.

MERK:

Klikk på Bruk innstilling for automatisk kryptering for å aktivere kryptering

for en HP Secure Hard Drive-harddisk.

5

Status for
sikkerhets-
innstillinger

Denne delen inneholder et sammendrag av de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på
enheten. Endre disse innstillingene ved å klikke på knappen Konfigurer
sikkerhetsinnstillinger
.