HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Veiviser for sikkerhets­konfigurasjon for HP Jetdirect

background image

Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect

Bruk Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect til administrasjon av HP Jetdirect-
utskriftsserveren.

HP Web JetAdmin er et kraftig, webbasert programvareverktøy som brukes til å installere, konfigurere
og administrere nettverkstilkoblede enheter. Siden det kan installere og konfigurere enheter, må det
kunne sikre seg selv mot uønsket tilgang. HP Web JetAdmin kan ikke bare sikre seg selv mot uønskede
brukere, men kan også sikre enhetene som administreres, mot uønsket tilgang. Det er viktig å sikre
enhetene av følgende grunner:

Det reduserer skriverens nedetid.

Det reduserer antall henvendelser til kundestøtte.

Det minimerer feilsøkingen.

Det minimerer forbruket.

MERK:

Hvis du bruker HP Web JetAdmin til å konfigurere skriveren, anbefaler HP at du konfigurerer

sikkerhetsinnstillinger for HP Jetdirect med HP Web JetAdmin.

Fastvareforbedringer og revisjoner for HP Jetdirect løser problemer med ytelsen og sikkerheten til
produktet. Sørg for å holde fastvaren på skriveren på det siste revisjonsnivået for å sikre maksimal
sikkerhet. HP Web JetAdmin gir deg muligheten til å oppgradere HP Jetdirect-fastvaren enten enkeltvis
eller satsvis.

Følgende illustrasjon beskriver hvordan du bruker denne siden.

Tabell 3-6

Sikkerhet (forts.)

NOWW

Sikkerhet

37

background image

Figur 3-10

Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon for HP Jetdirect

Sikkerhetsinnstillinger for enheten

EWS støtter to administrative roller som identifiseres som "tjeneste" og "admin". Disse administrative
rollene er utformet for å dekke behovene til tjenesteleverandører som leaser enheter til kunder.
Tjenestebrukeren (som representerer tjenesteleverandøren) må kunne konfigurere målte
faktureringstjenester osv. Admin-brukeren (som representerer kunden) må kunne konfigurere enheten
på det lokale intranettet, utføre ekstern administrasjon osv.