HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Varslingsabonnement

background image

Varslingsabonnement

Fra Varslingsabonnement-siden kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og
statusvarsler til hvem som helst ved hjelp av e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert,
sendes det automatisk varsler om rekvisita, papirbanestatus og annen service- og
rådgivningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene
som er angitt. En administrasjonsassistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille
skriverkassetter eller fjerne fastkjørt papir og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt
papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern tjenesteleverandør som
kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten
og lignende oppgaver.

MERK:

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan brukerne opprette

opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente
lagerenheten kan brukerne bare sende varsler til fire e-postadresser.)

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden for å
redigere, teste og slette mål og mållister.

MERK:

Du må aktivere utgående e-post for at e-postvarsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående

e-post, kan du se

Konfigurere utgående e-post på side 27

.

Figur 3-4

Varslingsabonnement-siden

1

2

3

4 5

6

Tabell 3-4

Varslingsabonnement

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og
menyer for HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde webserver på side 7

.

2

Mållisteoversikt

Viser gjeldende valg for hvert mål. Listenavn-feltet vises bare når det er installert en
harddisk.

3

Rediger

Klikk på denne knappen hvis du vil endre mål eller målliste.

4

Test

Klikk på denne knappen hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.

5

Slett

Klikk på denne knappen hvis du vil slette mål eller målliste.

6

Ny målliste

Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

NOWW

Varslingsabonnement

29