HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Åpne HPs innebygde webserver

background image

Åpne HPs innebygde webserver

Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne HP EWS.

MERK:

Du kan ikke vise HP EWS-sidene fra utenfor en brannmur.

1.

Åpne en støttet webleser.

2.

I feltet Adresse eller Gå til skriver du inn TCP/IP-adressen for IPv4 eller IPv6, vertsnavnet eller
det konfigurerte vertsnavnet som er tilordnet produktet. Se følgende eksempler:

IPv4 TCP/IP-adresse: http://192.168.1.1

IPv6 TCP/IP-adresse: http://[2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234]

Vertsnavn: npiXXXXXX

Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen til produktet, finner du den ved å bruke kontrollpanelmenyen eller
skrive ut en konfigurasjonsside. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

NOWW

Åpne HPs innebygde webserver

5