HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Statusside for rekvisita

background image

Statusside for rekvisita

Statusside for rekvisita-siden viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte
HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og
tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 2-3

Statusside for rekvisita-siden

1

3

2

Tabell 2-3

Statusside for rekvisita

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer for
HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde webserver

på side 7

.

2

Kjøp rekvisita-kobling

Bruk denne funksjonen for å gå til en webside med elektronisk bestilling av
rekvisita fra en fritt valgt forhandler.

3

Rekvisitainformasjon

Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall
gjenværende sider før det blir tomt for rekvisita, det totale sideantallet som
er behandlet med rekvisitaenheten, rekvisitaenhetens serienummer og HP-
delenummer samt om det er lite igjen av rekvisitaenheten.

Hvis alternativet Overstyr når tom er aktivert på produktets kontrollpanel,
vises en melding når rekvisitaenheten er oppbrukt, som angir at kassetten
ble brukt med overstyringsinnstillingen.

MERK:

Hvis det brukes en rekvisitaenhet som er brukt før eller flyttet, er

det mulig at informasjon om enheten ikke er tilgjengelig. I tillegg vises det
kanskje en advarsel om risikoene ved bruk av rekvisita som er brukt før
eller flyttet, på siden. Ingen annen informasjon om statusen for
rekvisitaenheten er tilgjengelig.

NOWW

Statusside for rekvisita

13