HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Data i godzina

background image

Data i godzina

Ekran Data i godzina pozwala na ustawienie zegara urządzenia. Poniższa ilustracja i tabela opisują
sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-17

Data i godzina Ekran

1

2

3

4

Tabela 3-13

Data i godzina

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

HP EWS – karty i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP na stronie 7

.

2

Bieżąca data i Bieżąca godzina Wyświetlają ustawioną w urządzeniu datę i godzinę po uruchomieniu

wbudowanego serwera internetowego. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe,
administrator IT może je zmienić, korzystając z panelu sterowania
urządzenia lub tej strony HP EWS.

3

Zaawansowane

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu, który pozwala na
wprowadzenie zaawansowanych ustawień funkcji Data i godzina.

4

Ustawienia serwera czasu

Kliknięcie tego przycisku pozwala skonfigurować sieciowy serwer czasu.