HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Data i godzina – ust. serwera czasu

background image

Data i godzina – ust. serwera czasu

Ekran Data i godzina – ust. serwera czasu pozwala na synchronizację serwera HP EWS z sieciowym
serwerem czasu. Ekran został przedstawiony na poniższej ilustracji.

Rysunek 3-19

Data i godzina – ust. serwera czasu Ekran

Aby skonfigurować sieciowy serwer czasu na potrzeby korekcji przesunięć czasowych urządzenia,
wykonaj poniższe czynności.

PLWW

Data i godzina

53

background image

UWAGA:

Ten proces pozwala na korekcję przesunięć czasowych zegara (opóźnienia lub

przyspieszenia), ale nie synchronizuje zegara z sieciowym serwerem czasu.

1.

Wprowadź adres TCP/IP lub nazwę hosta dla danego sieciowego serwera czasu w polu Adres
sieciowego serwera czasu
. Będzie to sieciowy serwer czasu używany przez urządzenie HP EWS
do synchronizacji czasu.

2.

W polu Zsynchronizuj czas z serwerem co podaj, w jakich odstępach czasu ma się odbywać
synchronizacja.

3.

W polu Port lokalny odbierający dane czasowe z serwera wprowadź odpowiedni numer portu.

4.

Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

5.

Kliknij przycisk Zsynchronizuj teraz, aby od razu wykonać synchronizację. Jeśli nie klikniesz
przycisku Zsynchronizuj teraz, synchronizacja zostanie wykonana o najbliższej zaplanowanej
godzinie.

54

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW