HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rozmiary/typy podajnika

background image

Rozmiary/typy podajnika

Przypisz rozmiary i typy papieru do każdego podajnika w urządzeniu, korzystając z ekranu Rozmiary/
typy podajnika
. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-2

Rozmiary/typy podajnika Ekran

1

2

Tabela 3-2

Rozmiary/typy podajnika

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

HP EWS – karty i pozycje
menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP na stronie 7

.

2

Rozmiar podajnika i
Rodzaje podajnika

Użyj tych menu, aby wybrać domyślny rozmiar papieru oraz typ każdego podajnika
w urządzeniu.

26

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW