HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfiguracja poczty wychodzącej

background image

Konfiguracja poczty wychodzącej

Pozwala skonfigurować ustawienia poczty wychodzącej w celu korzystania z funkcji Alarmy i
Automatyczne wysyłanie.

1.

Znajdź adres TCP/IP lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny protokołu SMTP serwera
pocztowego w sieci. Wbudowany serwer internetowy korzysta z adresu TCP/IP serwera SMTP w
celu przekazywania wiadomości e-mail na inne komputery. Do pola adresu w serwerze e-mail
można również wpisać adres w standardzie IPV6 (SMTP6).

UWAGA:

Takie informacje są zwykle dostarczane przez administratora sieci firmowej lub poczty

elektronicznej.

2.

Zaznacz pole wyboru Włącz pocztę wychodzącą.

PLWW

Serwer poczty elektronicznej

27

background image

3.

Wprowadź adres TCP/IP serwera SMTP lub pełną złożoną nazwę domeny znalezioną w kroku 1
w polu tekstowym Serwer SMTP.

4.

Wpisz zwrotny adres e-mail dla urządzenia (opcjonalnie).

UWAGA:

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania zwrotnego adresu e-mail

urządzenia, zobacz

Konfiguracja zwrotnego adresu e-mail na stronie 28

.

5.

Jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, zaznacz pole wyboru Włącz uwierzytelnianie
SMTP
i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło (opcjonalnie).

6.

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zastosuj.