HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

background image

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

Aby przechodzić pomiędzy ekranami HP EWS, kliknij jedną z kart (na przykład Informacje lub
Ustawienia), a następnie kliknij wybrane menu na pasku nawigacyjnym znajdującym się po lewej
stronie ekranu.

Poniższa ilustracja i tabela zawierają informacje dotyczące ekranów HP EWS.

UWAGA:

Wygląd ekranów HP EWS może być inny niż na ilustracjach w zależności od funkcji

urządzenia i ustawień dokonanych przez administratora IT.

Rysunek 1-1

Przykładowy ekran HP EWS

1

2

3

7

4

5

6

UWAGA:

Elementy interfejsu użytkownika serwera EWS (przyciski i teksty) są w niniejszym

dokumencie wydrukowane pogrubioną czcionką.

Tabela 1-1

Wbudowany serwer internetowy HP

Wywołanie

Funkcje
ekranu
HP EWS

Opis

Więcej informacji

1

Nazwa
produktu

Wyświetla nazwę produktu

2

Adres TCP/IP
urządzenia

Wyświetla adres protokołu internetowego (IP)
produktu.

3

Karty

Karta Informacje

Wyświetla informacje
dotyczące urządzenia.
Ekrany dostępne na tej
karcie nie pozwalają na
konfigurację urządzenia.

Zobacz

Wyświetlanie stanu

urządzenia na ekranach Informacje
HP EWS na stronie 9

.

Karta Ustawienia

Funkcje na tej karcie służą
do konfiguracji produktu.

Zobacz

Konfiguracja urządzenia z

ekranów Ustawienia
na stronie 23

.

Karta Praca w sieci

Wyświetla stan sieci i
umożliwia konfigurację
ustawień sieciowych.

Zobacz

Zarządzanie operacjami

sieciowymi z ekranów Praca w sieci
na stronie 57

.

PLWW

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

7

background image

Wywołanie

Funkcje
ekranu
HP EWS

Opis

Więcej informacji

4

Pozycje menu

Różne na
poszczególnych
kartach

Kliknij kartę, aby
wyświetlić pozycje menu.

5

Inne łącza

hp instant support

Pozwala połączyć się z
zasobami internetowymi
ułatwiającymi
rozwiązywanie problemów
i opisującymi dodatkowe
usługi dostępne dla
posiadanego
produktu HP.

Zobacz

Wykorzystywanie pola Inne

łącza na stronie 61

.

Zobacz

hp instant support

na stronie 62

.

Zobacz

Wsparcie techniczne dla

produktu na stronie 64

.

Zobacz

Mój Usługodawca i Mój

kontrakt serwisowy na stronie 66

.

Zakup materiały
eksploatacyjne

Służy do zamawiania
przez Internet
oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych HP do
posiadanego urządzenia.

Wsparcie
techniczne dla
produktu

Pozwala uzyskać
dostępną na stronie
internetowej HP pomoc
dla danego urządzenia
ułatwiającą
rozwiązywanie
problemów.

Instrukcje

Wyświetla krok po kroku
instrukcje dotyczące
wykonywania zleceń
drukarki i rozwiązywania
problemów.

6

Zaloguj/
Wyloguj

Różne dla różnych
użytkowników

Pozwala zalogować się
jako administrator IT lub
obsługa serwisowa.

Zobacz

Logowanie i

wylogowywanie na stronie 6

.

7

Ekran

Różne dla
poszczególnych
pozycji menu

Kliknięcie pozycji menu
wyświetla odpowiedni
ekran.

Zobacz

Wyświetlanie stanu

urządzenia na ekranach Informacje
HP EWS na stronie 9

.

Zobacz

Konfiguracja urządzenia z

ekranów Ustawienia
na stronie 23

.

Zobacz

Zarządzanie operacjami

sieciowymi z ekranów Praca w sieci
na stronie 57

.

Tabela 1-1

Wbudowany serwer internetowy HP (ciąg dalszy)

8

Rozdział 1 Przegląd

PLWW

background image

2